สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(-50%) กลลวง: ชีวิตและคำสอนของมหาสิทธานาโรปะ

(-50%) กลลวง: ชีวิตและคำสอนของมหาสิทธานาโรปะ ผู้แต่ง: เชอเกียม ตรุงปะ
ผู้แปล: วิจักขณ์ พานิช

235.00 บาท
ราคา 118.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

แม้จะต่างกาลเวลา ต่างยุคสมัย ต่างเหตุการณ์ของโลกรอบตัว แต่ทว่าในใจของเราทุกผู้คนไม่ต่างกันเลย เราต่างก็กำลังเดินทางแสวงหาครูเพื่อการรู้แจ้ง  ครูปรากฏอยู่รอบๆ ตัวเรา เงื่อนไขขัดขวางมิให้ได้พบครูอยู่ภายในใจของเราเอง พบกับตำนาน ประสบการณ์ของการแสวงหาครูเพื่อการรู้แจ้งในธรรมของมหาสิทธานาโรปะ ปราชญ์ทางพุทธศาสนา  ผู้หันหลังให้กับตำแหน่งอธิการบดีแห่งนาลันทามหาวิหาร สถาบันการศึกษาพุทธศาสนาชั้นสูงที่สำคัญที่สุดในเอเชียยุคนั้น  ผ่านการบอกเล่าโดยเชอเกียม ตรุงปะ คุรุท่านแรกผู้นำพุทธศาสนาสายวัชรยานไปเผยแผ่ในอเมริกา 

ราคาปก 235 บาท 
 

หมวดหมู่: ศาสนา
อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สุขที่แท้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ (TRUE HAPPINESS Here and Now)
คืนสู่สามัญ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๓)
มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๑)
ศาสนาไร้พรมแดน
กรรมและการเกิดใหม่ในสังคมร่วมสมัย