สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ความสุข: คู่มือพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญที่สุด พิมพ์ครั้งที่ ๒

ความสุข: คู่มือพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญที่สุด พิมพ์ครั้งที่ ๒ ผู้แต่ง: มาติเยอ ริการ์
ผู้แปล: สดใส ขันติวรพงศ์

320.00 บาท
ราคา 288.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

“ความสุข" ในที่นี้หมายถึง ความเบิกบานอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเกิดจากจิตที่มีสุขภาวะดียิ่ง ไม่ใช่แค่ความเพลิดเพลิน ไม่ใช่ความรู้สึกหรืออารมณ์ชั่วครู่ชั่วยาม แต่เป็นภาวะการดำรงที่ดีที่สุด” ท่านยังกล่าวว่า ความสุข เป็นวิธีการตีความโลกได้ด้วย นั่นคือ แค่มองโลกด้วยมุมมองที่แตกต่าง เราก็จะเข้าใจความหมายของความสุขได้อีกมิติหนึ่ง และถึงจะเป็นความสุขแบบชั่วครู่ชั่วยาม ก็สามารถเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจและค้นหาว่า ความสุขอันจริงแท้และยั่งยืนนั้นเป็นเช่นไร“การจะไปถึงความสุขที่ยั่งยืนได้ต้องอาศัยทักษะ ด้วยการฝึกจิตอย่างต่อเนื่องและพัฒนาคุณธรรมของมนุษย์ เช่น ความสงบภายใน ความมีสติ และเมตตา” ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุขแท้ในหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงการมองโลกมองชีวิตตามความเป็นจริง กับการเห็นแจ้งถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆ อันจะนำไปสู่การเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งและสรรพชีวิตอย่างถูกต้อง เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ไม่ใช่มองแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าคุณอยากมี “ความสุข” มากกว่าที่เป็นอยู่ และดีกว่าที่เป็นอยู่ นี่คือหนังสือที่คุณต้องอ่าน ลองฝึกปฏิบัติ แล้วคุณจะพบศานติสุขภายใน

ราคาปก 320 บาท 
 
 
 

หมวดหมู่: ศาสนา
อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สุขที่แท้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ (TRUE HAPPINESS Here and Now)
คืนสู่สามัญ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๓)
มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๑)
ศาสนาไร้พรมแดน
กรรมและการเกิดใหม่ในสังคมร่วมสมัย