สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) รูดอล์ฟ สไตเนอร์: มนุษย์ปรัชญา

(หมด) รูดอล์ฟ สไตเนอร์: มนุษย์ปรัชญา ผู้แต่ง: รูดี้ ลิสเชา
ผู้แปล: รวิมาศ ปรมศิริ

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

เมื่อนักปรัชญาค้นพบความลับของโลกแห่งจิตวิญญาณ เขาอาจกลายเป็นได้ทั้งคนบ้าและคุรุผู้เปี่ยมปัญญาญาณ สิ่งที่เกิดขึ้นกับรูดอล์ฟ สไตเนอร์ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างสงครามโลกทั้งสองครั้ง ได้เปลี่ยนเขาให้เป็นคุรุด้านจิตวิญญาณของโลกตะวันตกในเวลาต่อมา ทั้งยังเป็นต้นกำเนิดของการศึกษาวอลดอร์ฟ การเกษตรแนวธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม ยูริธมี สถาปัตยกรรมแบบอินทรีย์ การสรรค์สร้างสังคมด้วยองค์สาม หลักของธุรกิจทางเลือกและอีกหลากหลายแนวคิดที่เป็นมิตรกับโลกธรรมชาติ ที่เชื่อมร้อยกับข่ายใยชีวิตและจิตวิญญาณ ชีวประวัติของนักมนุษยปรัชญานี้ จะนำเราไปสัมผัสโลกปรัชญาทางจิตวิญญาณในแบบตะวันตก อาจเป็นหนังสือเล่มแรก ๆ สำหรับทำความเข้าใจปรัชญาแห่งอิสรภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดอันลือลั่น และสั่นคลอนยุคสมัยของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ 
 
 

หมวดหมู่: ชีวประวัติ
(หมด) มีเธอจึงมีฉัน: คำประกาศแห่งการพึ่งพา
(หมด) กัสตูร์บา
(หมด) พระราชวังกลางสายรุ้ง
(-50%) ร่ายรำชีวิต 17 ภพ แห่งองค์กรรมาปะ
(หมด) เพื่อนฉันคานธี : ความทรงจำวัยเยาว์กับมหาตมา คานธี
ชีวิตและญาณทัสนะของตรุงปะ : คุรุบ้าผู้ปรีชาญาณ