สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

พลังแห่งสันติวิธี

พลังแห่งสันติวิธี ผู้แต่ง: ปีเตอร์ แอ็คเคอร์แมน และ แจ็ค ดูวาลล์
ผู้แปล: ดรุณี แซ่ลิ่ว และ เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์

620.00 บาท
ราคา 558.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ชัยชนะไม่จะเป็นต้องเกิดจากอาวุธที่เหนือกว่าหรือมากกว่าเสมอไป บทเรียนจากขบวนการสันติวิธีทั่วโลกได้ชี้ว่า แม้ประชาชนต่อสู้ด้วยมือเปล่าก็สามารถบีบบังคับให้รับบาลที่ทรงพลังต้องยินยอม โอนอ่อนผ่อนตาม หรือถึงกับสลำนาจได้ ทั้งนี้เพราะถึงที่สุดแล้ว ทุกรับบาลไม่เว้นแม้แต่รัฐบาลเผด็จการหรือผู้ปกครองอาณานิคม อยู่ได้ก็ด้วยความยินยอมของประชาชน รัฐบาลที่ถูกปฏิเสธหรือคว่ำบาตรย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ พลังแห่งสันติวิธี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพลวัตและพัฒนาการของการต่อสู้ด้วยสันติวิธีเกือบ 20 กรณี ซึ่งมีความแตกต่างทั้งในด้านยุทธวิธีและผลลัพท์ ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายของขบวนการสันติวิธี ขณะเดียวกันก้ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จและล้มเหลวของขบวนการเหล่านี้ จงไม่เพียงช่วยให้เกิดความเข้าใจในความเป็นไปของโลกในศตวรรษที่แล้วเท่านั้น หากยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปรารถนาขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองด้วยสันติวิธี

ราคาปก 620 บาท 
 
 

ปิดม่านโลกาภิวัตน์
(-50%) จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๔: ทัศนะจากคานธีใหม่
(-50%) จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๓: ทัศนะจากซ้ายใหม่เอเชีย
(-50%) จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๒: ทัศนะจากอิสลาม
(-50%) โลกยุคหลังบรรษัท ชีวิตหลังทุนนิยม
(-50%) บรรษัท: การแสวงหากำไรและอำนาจของนิติบุคคลวิกลจริต