สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ศิลปะแห่งความสุขในที่ทำงาน

ศิลปะแห่งความสุขในที่ทำงาน ผู้แต่ง: องค์ทะไลลามะ และ โฮเวิร์ด ซี. คัทเลอร์
ผู้แปล: รักดี โชติจินดา

250.00 บาท
ราคา 125.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ลด 50%

หนังสือเล่มนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งของความร่วมมือระหว่างองค์ทะไลลามะ และจิตแพทย์โฮเวิร์ด คัทเลอร์ ในการสานต่อการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวทุกคนที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและความสุข คัทเลอร์ได้ชี้นำให้เราเข้าใจในเหตุและผลขององค์ทะไลลามะ รวมถึงปัญญาญาณและข้อคิดต่างๆ ที่ท่านมีต่อชีวิตการทำงานของคนทั่วไป เพื่อให้เราสามารถประยุกต์แนวคิดของท่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สุขใจในที่ทำงาน เป็นแหล่งรวมความแข็งแกร่งและความสงบอันมีค่าสำหรับใครก็ตามที่ยังต้องทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่

 
คุณหมอคัทเลอร์ช่วยให้เราได้สัมผัสกับปัญญาญาณขององค์ทะไลลามะ ด้วยการตั้งคำถามต่างๆ อาทิ อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างการตระหนักรู้ในตนเองและงาน แหล่งที่มาหลักของความไม่พึงพอใจคืออะไร และเราจะสามารถจัดการกับมันได้อย่างไร เราจะรับมือความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานและเจ้านายได้อย่างไร เราจะจัดการกับความอิจฉาริษยา ความโกรธ หรือความเป็นศัตรูในที่ทำงานได้อย่างไร การขาดความอิสระส่วนตัวในการทำงานมีผลต่อความสุขอย่างไร เราจะจัดการกับความเบื่อ การขาดความท้าทาย การวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรม หรือสถานการณ์ที่หนักหน่วงหรือเหน็ดเหนื่อยเกินไป ตลอดจนการเปลี่ยนงานและการตกงานได้อย่างไร และความทุกข์โศกของเราเกิดจากการที่เราเอาตัวตนไปผูกไว้กับงานมากน้อยเพียงไหน ฯลฯคำตอบต่อคำถามเหล่านี้มีอยู่ในบทสนทนาที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาบนหน้ากระดาษของหนังสือเล่มนี้แล้ว

ราคา 250.00 บาท 
 
 

หมวดหมู่: สังคม/ชีวิต
(หมด) สู่วัยชราอย่างมีศิลปะ
ไม่สงบจึงประเสริฐ
ชีวิตผลิบาน
ผู้นำแห่งภูฐาน
ฉันคือ...ร้อยสิ่งดีดีในชีวิต
(หมด) สุนทรียสนทนา พิมพ์ครั้งที่ ๒