สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) ชนบทกับเมือง สู่ความอยู่ดีมีสุข

(หมด) ชนบทกับเมือง สู่ความอยู่ดีมีสุข ผู้แต่ง: อานันท์ กาญจนพันธ์ และทีมงาน

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

หนังสือรวบรวมบทความจากนักวิชาการชั้นนำของไทย ที่นำเสนอแง่คิดและมุมมองจากประเด็นต่างๆ จากงานศึกษาวิจัยและประสบการณ์ ในเรื่อง ความสุข ซึ่ง ไม่ได้แค่ศึกษาเฉพาะมิติทางจิตวิทยา หากสะท้อนในมุมมองด้านอื่น อาทิ สังคมวิทยา เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังหยิบยกถึงความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม โดยเฉพาะประเด็นความเป็นเมืองและชนบท ซึ่งจะช่วยขยายมุมมองและเปิดประเด็นให้ผู้คนได้ถกเถียงกันในเรื่องความสุข และหันมาให้ความสำคัญกับวิถีความเป็นอยู่ เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความสุข

ราคา 230.00 บาท
เหลือ 207.00 บาท 
 

หมวดหมู่: สังคม
(-30%) ความสุขมวลรวมประชาชาติมุ่งสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา
(-30%) รู้ตื่นให้ทันการณ์ :  ค้นพบสันติสุขภายในขณะก้าวไปอย่างเร่งเร็ว
(-30%) ศตวรรษแห่งความหวัง: ขบวนการประชาชนในศตวรรษใหม่กับทางออกจากโลกาภิวัตน์
(-30%) จิตวิญญาณเพื่อสังคม
(-30%) สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริง
(-30%) ภูฐาน ต้นธารความสุขมวลรวมประชาชาติ