สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) ชนบทกับเมือง สู่ความอยู่ดีมีสุข

(หมด) ชนบทกับเมือง สู่ความอยู่ดีมีสุข ผู้แต่ง: อานันท์ กาญจนพันธ์ และทีมงาน

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

หนังสือรวบรวมบทความจากนักวิชาการชั้นนำของไทย ที่นำเสนอแง่คิดและมุมมองจากประเด็นต่างๆ จากงานศึกษาวิจัยและประสบการณ์ ในเรื่อง ความสุข ซึ่ง ไม่ได้แค่ศึกษาเฉพาะมิติทางจิตวิทยา หากสะท้อนในมุมมองด้านอื่น อาทิ สังคมวิทยา เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังหยิบยกถึงความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม โดยเฉพาะประเด็นความเป็นเมืองและชนบท ซึ่งจะช่วยขยายมุมมองและเปิดประเด็นให้ผู้คนได้ถกเถียงกันในเรื่องความสุข และหันมาให้ความสำคัญกับวิถีความเป็นอยู่ เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความสุข

ราคา 230.00 บาท
เหลือ 207.00 บาท 
 

หมวดหมู่: สังคม
ฮาเบอร์มาส มนุษย์กับพื้นที่สาธารณะ (Habermas: a very short introduction)
ภูฐาน ต้นธารความสุขมวลรวมประชาชาติ
สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริง
The Wellbeing Society (English book)
อุทยานแห่งผืนดิน
จิตวิญญาณเพื่อสังคม