สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

น้อยๆ หน่อย

น้อยๆ หน่อย ผู้แต่ง: -

190.00 บาท
ราคา 171.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ทุกวันนี้เราระดมผลิต ซื้อ ใช้ จ่าย จนลืมอะไรไปหรือเปล่า
ข้าวของมากมาย เครื่องใช้ท่วมตัว จำเป็นกับชีวิตจริงๆ หรือไม่
ยิ่งซื้อ ยิ่งใช้ ทรัพยากรยิ่งถดถอยร่อยหรอ 
สิ่งแวดล้อมเปรอะเปื้อนมอมแมม
ภัยธรรมชาติเกรี้ยวกราด รุนแรง
หากยังแสร้งไม่รู้ (โลก) ร้อน
ลมหายใจของดาวดวงนี้คงถึงกาลอวสาน

มาเริ่มใช้ชีวิต "น้อยๆ หน่อย" กันดีไหม
มาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่โลกใบใหม่
ลดผลิต ลดซื้อ ลดใช้  ลดภาระให้สิ่งแวดล้อม 
เพื่อความสุขและดุลยภาพของทุกชีวิต
 

 

วิถีสีเขียว : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค (ฉบับปรับปรุงใหม่)
(หมด) กาย่า โลกที่มีชีวิต: วิทยาศาสตร์และการหยั่งรู้
โยงใยที่ซ่อนเร้น : พิมพ์ครั้งที่ ๓ ฉบับปรับปรุงใหม่
ฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน (Silent Spring)
ผืนดินไม่ใช่น้ำมัน
ประชาธิปไตยผืนดิน: ความยุติธรรม ความยั่งยืน และสันติภาพ