สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(-50%) น้อยๆ หน่อย

(-50%) น้อยๆ หน่อย ผู้แต่ง: ฐิตินันท์ ศรีสถิต

190.00 บาท
ราคา 95.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ทุกวันนี้เราระดมผลิต ซื้อ ใช้ จ่าย จนลืมอะไรไปหรือเปล่า
ข้าวของมากมาย เครื่องใช้ท่วมตัว จำเป็นกับชีวิตจริงๆ หรือไม่
ยิ่งซื้อ ยิ่งใช้ ทรัพยากรยิ่งถดถอยร่อยหรอ 
สิ่งแวดล้อมเปรอะเปื้อนมอมแมม
ภัยธรรมชาติเกรี้ยวกราด รุนแรง
หากยังแสร้งไม่รู้ (โลก) ร้อน
ลมหายใจของดาวดวงนี้คงถึงกาลอวสาน

มาเริ่มใช้ชีวิต "น้อยๆ หน่อย" กันดีไหม
มาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่โลกใบใหม่
ลดผลิต ลดซื้อ ลดใช้  ลดภาระให้สิ่งแวดล้อม 
เพื่อความสุขและดุลยภาพของทุกชีวิต
 

 

(หมด) สงครามน้ำ
(หมด) กาย่า โลกที่มีชีวิต: วิทยาศาสตร์และการหยั่งรู้
(-50%) ช้าๆ หน่อย: สู่ชีวิตเรียบง่าย เพื่อเรา เพื่อโลก
ปฏิบัติการยิ่งใหญ่ในชุมชนเล็กๆ: ชุมชนสีเขียวพึ่งตนเอง
(-50%) ประชาธิปไตยผืนดิน
(-50%) ปล้นผลิตผล พิมพ์ครั้งที่ ๒