สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) เด็กตามธรรมชาติ เล่ม 1

(หมด) เด็กตามธรรมชาติ เล่ม 1
ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

เด็กตามธรรมชาติ เล่ม 1: คู่มือดูแลและเสริมสร้างศักยภาพเด็กในเจ็ดปีแรก

สำหรับการดูแลเด็กของครอบครัวคนยุคปัจจุบันที่ต้องอยู่ภายใต้ความกดดันหลายประการ เป็นมุมมองใหม่ต่อบุคลิกภาพที่ปรากฏแห่งวัย 0-7 ปี ที่มองเด็กในฐานะของมนุษย์ผู้สร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยม เด็กตามธรรมชาติ จะช่วยให้พ่อแม่เข้าร่วมเอื้ออำนวยต่อพัฒนาการของเด็กวัยนี้ได้ทุกช่วงตอนเพื่อคลี่คลายขยายออกซึ่งศักยภาพอันอุดมของพวกเขา

เหมาะสำหรับครูที่ต้องการเข้าใจการศึกษาที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาย และพ่อแม่ที่ใส่ใจในการเติบโตของเด็กอย่างรอบด้าน ที่สำคัญคือการสื่อสารกับเด็ก เกม และกิจกรรมต่างๆ ที่เือื้ออำนวยต่อการเติบโตที่แท้จริง ตลอดจนเข้าใจในท่วงทำนองของชีวิต อารมณ์ความรู้สึก ความคิดและตัวตน อันสำคัญยิ่งกับการก่อรูปแห่งจิตวิญญาณที่มีสุขภาวะ

หนังสือชุดนี้แบ่งเป็นสองส่วน ทั้งสองต่างมีความสมบูรณ์แบบในตัวเอง แต่ถ้าได้อ่านทั้งสองเล่ม ภาพของเด็กตามธรรมชาติที่ได้รับจะเป็นภาพที่สมบูรณ์ยิ่ง

ราคาปก 480 บาท
ราคา 480.00 บาท
ราคา 432.00 บาท

 

หมวดหมู่: การศึกษา
(หมด) กล้าที่จะแนะ: คู่มือเพื่อการใคร่ครวญและการฟื้นฟูการสอน
(หมด) เด็กน้อยโตเข้าหาแสง
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Schools that learn)
การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ ฉบับครบรอบ 50 ปี (Pedagogy of the Oppressed)
(หมด) เด็กตามธรรมชาติ เล่ม 2
(หมด) ครูในฐานะผู้ทำงานวัฒนธรรม : จดหมายถึงผู้ที่กล้าสอน