สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

เด็กตามธรรมชาติ 1: คู่มือดูแลและเสริมสร้างศักยภาพเด็กในเจ็ดปีแรก (สินค้าหมด)

เด็กตามธรรมชาติ 1: คู่มือดูแลและเสริมสร้างศักยภาพเด็กในเจ็ดปีแรก (สินค้าหมด)
ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

ขออภัย สินค้าหมด

สนใจสินค้าโปรดติดต่อ shopping@suan-spirit.comสำหรับการดูแลเด็กของครอบครัวคนยุคปัจจุบันที่ต้องอยู่ภายใต้ความกดดันหลายประการ เป็นมุมมองใหม่ต่อบุคลิกภาพที่ปรากฏแห่งวัย 0-7 ปี ที่มองเด็กในฐานะของมนุษย์ผู้สร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยม เด็กตามธรรมชาติ จะช่วยให้พ่อแม่เข้าร่วมเอื้ออำนวยต่อพัฒนาการของเด็กวัยนี้ได้ทุกช่วงตอนเพื่อคลี่คลายขยายออกซึ่งศักยภาพอันอุดมของพวกเขา
เหมาะสำหรับครูที่ต้องการเข้าใจการศึกษาที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาย และพ่อแม่ที่ใส่ใจในการเติบโตของเด็กอย่างรอบด้าน ที่สำคัญคือการสื่อสารกับเด็ก เกม และกิจกรรมต่างๆ ที่เือื้ออำนวยต่อการเติบโตที่แท้จริง ตลอดจนเข้าใจในท่วงทำนองของชีวิต อารมณ์ความรู้สึก ความคิดและตัวตน อันสำคัญยิ่งกับการก่อรูปแห่งจิตวิญญาณที่มีสุขภาวะ

หนังสือชุดนี้แบ่งเป็นสองส่วน ทั้งสองต่างมีความสมบูรณ์แบบในตัวเอง แต่ถ้าได้อ่านทั้งสองเล่ม ภาพของเด็กตามธรรมชาติที่ได้รับจะเป็นภาพที่สมบูรณ์ยิ่ง

ราคา 480.00 บาท
ราคา 432.00 บาท

 

หมวดหมู่: การศึกษา
ครูแท้แพ้ไม่เป็น (Real Talk for Real Teachers)
กระบวนการภาวนาศึกษา เมื่อความรู้แปรเป็นความรัก
พ่อแม่วิเศษ เด็กมหัศจรรย์: ศิลปะการเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข
กล้าที่จะสอน: การสำรวจโลกภายในของชีวิตครู
(หมด) เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
เด็กตามธรรมชาติ 2