สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

อยู่กับมาร พิมพ์ครั้งที่ ๒

อยู่กับมาร พิมพ์ครั้งที่ ๒ ผู้แต่ง: สตีเฟน แบท์ชเลอร์
ผู้แปล: สดใส ขันติวรพงศ์

210.00 บาท
ราคา 105.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

มารมีความหมายได้หลากหลายและหลายระดับ แต่มารตัวสำคัญที่ผู้เขียนเน้นย้ำ คือ มารในการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นเอกเทศ แยกขาดจากกัน เห็นแต่ละสิ่งเป็นตัวตนที่ชัดเจน อันเป็นการสวนกระแสเหตุปัจจัยอันไหลเลื่อน ไม่มีอะไรที่มีอยู่ หรือเป็นอยู่โดยตัวมันเอง มารกับพุทธะแม้จะอยู่ตรงข้ามกันแต่ก็อิงอาศัยกัน มิอาจเป็นเอกเทศจากกันได้ การมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนเอกเทศแม้แต่ตัวฉัน ย่อมนำเราสู่อิสรภาพจากการติดยึด หน้าที่ของมารก็คือขัดขวางมิให้เราเห็นความจริงดังกล่าว เพราะเมื่อใดที่เราเห็นอย่างกระจ่างแจ้ง วางเฉย เราก็จะเป็นอิสระจากอำนาจของมาร

ลด 50% 
 
ราคา 210.00 บาท

หมวดหมู่: ศาสนา
ศิลปะการปฏิบัติสมาธิ (หมด)
(หมด) มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๑)
ปัญญาญาณแห่งการอภัย
ศาสนาไร้พรมแดน
กรรมและการเกิดใหม่ในสังคมร่วมสมัย
(หมด) ไม่ผลักไส ไม่ใฝ่หา พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๒)