สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(-50%) อยู่กับมาร พิมพ์ครั้งที่ ๒

(-50%) อยู่กับมาร พิมพ์ครั้งที่ ๒ ผู้แต่ง: สตีเฟน แบท์ชเลอร์
ผู้แปล: สดใส ขันติวรพงศ์

210.00 บาท
ราคา 105.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

มารมีความหมายได้หลากหลายและหลายระดับ แต่มารตัวสำคัญที่ผู้เขียนเน้นย้ำ คือ มารในการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นเอกเทศ แยกขาดจากกัน เห็นแต่ละสิ่งเป็นตัวตนที่ชัดเจน อันเป็นการสวนกระแสเหตุปัจจัยอันไหลเลื่อน ไม่มีอะไรที่มีอยู่ หรือเป็นอยู่โดยตัวมันเอง มารกับพุทธะแม้จะอยู่ตรงข้ามกันแต่ก็อิงอาศัยกัน มิอาจเป็นเอกเทศจากกันได้ การมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนเอกเทศแม้แต่ตัวฉัน ย่อมนำเราสู่อิสรภาพจากการติดยึด หน้าที่ของมารก็คือขัดขวางมิให้เราเห็นความจริงดังกล่าว เพราะเมื่อใดที่เราเห็นอย่างกระจ่างแจ้ง วางเฉย เราก็จะเป็นอิสระจากอำนาจของมาร

ราคาปก 210 บาท 
 
ราคา 210.00 บาท

หมวดหมู่: ศาสนา
อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สุขที่แท้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ (TRUE HAPPINESS Here and Now)
คืนสู่สามัญ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๓)
มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๑)
ศาสนาไร้พรมแดน
กรรมและการเกิดใหม่ในสังคมร่วมสมัย