สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

กล้าฝันเพื่อมนุษยชาติ

กล้าฝันเพื่อมนุษยชาติ ผู้แต่ง: เฟเบียน โอเอกิ สัมภาษณ์องค์ทะไลลามะ
ผู้แปล: วิศิษฐ์ วังวิญญู และ ณัฐฬส วังวิญญู

180.00 บาท
ราคา 162.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ราคาปก 180 บาท
หมวดหมู่: ศาสนา
อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สุขที่แท้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ (TRUE HAPPINESS Here and Now)
คืนสู่สามัญ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๓)
มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๑)
ศาสนาไร้พรมแดน
กรรมและการเกิดใหม่ในสังคมร่วมสมัย