สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ปัญญาญาณแห่งการอภัย

ปัญญาญาณแห่งการอภัย ผู้แต่ง: ทะไลลามะ และวิกเตอร์ ชาน
ผู้แปล: สายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี

220.00 บาท
ราคา 110.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ลด 50%


 
 

ราคา 220.00 บาท

หมวดหมู่: ศาสนา
ศิลปะการปฏิบัติสมาธิ (หมด)
(หมด) มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๑)
อยู่กับมาร พิมพ์ครั้งที่ ๒
ศาสนาไร้พรมแดน
กรรมและการเกิดใหม่ในสังคมร่วมสมัย
(หมด) ไม่ผลักไส ไม่ใฝ่หา พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๒)