สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่

ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่ ผู้แต่ง: เดวิด ฮาร์วี่ / David Harvey
ผู้แปล: เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, นรุตม์ เจริญศรี, ภัควดี วีระภาสพงษ์, สุรัตน์ โหราชัยกุล และอภิรักษ์ วรรณสาธพ

295.00 บาท
ราคา 266.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

หนังสือ ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่ ของเดวิด ฮาร์วี อธิบายให้เราเข้าใจถึงที่มาของปัญหาที่มนุษยชาติกำลังเผชิญ และชี้ให้เห็นว่าแนวคิดของลัทธิเสรีนิยมใหม่ได้รับการยอมรับจนเป็นการเห็นพ้องต้องกันในสังคมได้อย่างไรประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่ ไม่ใช่หนังสืออ่านเล่น ผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ หรือไม่เคยอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับระบบทุนนิยมโลกอาจจะเข้าถึงได้ยาก อย่างไรก็ตาม คณะผู้แปลได้ช่วยกันถ่ายทอดความคิดทางวิชาการที่สลับซับซ้อนออกมาเป็นภาษาไทย เพื่อให้เกิดการรับรู้ในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นคนหนุ่มสาวอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

 
 
 

พลังแห่งสันติวิธี
ปิดม่านโลกาภิวัตน์
(-50%) จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๔: ทัศนะจากคานธีใหม่
(-50%) จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๓: ทัศนะจากซ้ายใหม่เอเชีย
(-50%) จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๒: ทัศนะจากอิสลาม
(-50%) โลกยุคหลังบรรษัท ชีวิตหลังทุนนิยม