สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(-50%) ผืนดินไม่ใช่น้ำมัน

(-50%) ผืนดินไม่ใช่น้ำมัน ผู้แต่ง: วันทนา ศิวะ (Vandana Shiva)
ผู้แปล: ดรุณี แซ่ลิ่ว

260.00 บาท
ราคา 130.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ยังคงมีนโยบายประหลาดที่สร้างความบิดเบี้ยวทางโครงสร้างความคิดและบั่นทอนสังคมตลอดจนสิ่งแวดล้อม ตราบใดที่รัฐอ้างว่าไม่แทรกแซงทางการค้า แต่เปิดช่องให้เหล่าบรรษัทใช้กลไกทางกฎหมายรัฐมายึดที่อยู่ที่กินของคนท้องถิ่น ต่อสภาพการณ์เหล่านี้ หากไม่กล่าวถึงประเด็นปัญหาบ้างเลย ความคิดสร้างสรรค์ใดๆ ก็คงเป็นเพียงควันคิดฟุ้งซ่านเพ้อผ่านเลื่อนลอย หาใช่กระบวนทัศน์ใหม่ที่จะเปลี่ยนความคิดทางสังคมอย่างถอนรากถอนโคนได้

จะ มีหนังสือเล่มไหนที่เสนอทางรอดจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ วิกฤตพลังงาน และวิกฤตด้านอาหาร และชี้ชวนเราให้ก้าวข้ามการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิล คืนพื้นที่เกษตรเชิงนิเวศให้แก่ท้องถิ่นหมู่บ้านเป็นฝ่ายตัดสินใจบนพื้นฐาน ความคิดที่จะคงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยท้องถิ่นจะเป็นผู้สร้างพลังงานจากทรัพยากรที่ตนเองดูแลและจัดการ เพื่อให้ท้องถิ่นเป็นต้นทางของพลังงาน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางรอดที่หนังสือเล่มนี้เสนอไว้นี้จำเป็นจะต้องทำทันที ทำอย่างรวดเร็ว และทำอย่างต่อเนื่องท่านที่สนใจค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารอ้างอิงในหนังสือเล่มนี้ สามารถดูรายการเอกสารอ้างอิงได้โดย คลิกที่นี่ ค่ะ

ราคา 260 บาท

 
 

(หมด) โยงใยที่ซ่อนเร้น: พิมพ์ครั้งที่ ๓ ฉบับปรับปรุงใหม่
ฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน (Silent Spring)
(หมด) ตลาดที่มีจิตสำนึก (Mindful Markets) (ฉบับภาษาไทย)
Mindful Markets (ตลาดที่มีจิตสำนึก) (English version)
นักแย่งยึดที่ดิน: การต่อสู้ครั้งใหม่ ใครคือเจ้าของผืนดิน (The Land Grabbers)
(หมด) สงครามน้ำ