สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) กระบวนการภาวนาศึกษา เมื่อความรู้แปรเป็นความรัก

(หมด) กระบวนการภาวนาศึกษา เมื่อความรู้แปรเป็นความรัก ผู้แต่ง: อาเธอร์ ซายองค์
ผู้แปล: พินทุสร ติวุตานนท์

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

 เมื่อเราหันเข้าหาการภาวนา เราจะพบชีวิตใหม่ สันติสุข และญาณหยั่งรู้ภายใน เราอาจใช้การปฏิบัติจิตตปัญญาเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่ขุมทรัพย์มหาศาลของจิตและใจอันนำมาซึ่งความสงบเย็น แต่การเดินทางสายภาวนายังรุดไปไกลกว่านั้น คือนำไปสู่การผสานปัญญาญาณเข้ากับความรัก

อาเธอร์ ซายองค์เสนอภาพโดยรวมของชีวิตภาวนา  ถักทอข้อแนะนำในการปฏิบัติเข้ากับการชี้แนะและแรงบันดาลใจจากคุรุผู้ยิ่งใหญ่ของโลก  ตั้งแต่รูดอล์ฟ สไตเนอร์  จนถึงรูมี  จากเกอเธ่ไปจนถึงนักพรตแห่งทวีปเอเชีย ซายองค์เตือนเราว่าจริยธรรมแห่งความนอบน้อมถ่อมตนเป็นพื้นฐานของทุกสายการปฏิบัติ  และทำให้เรารู้ว่าการดูแลจิตวิญญาณคือรากฐานของการทบทวนจิตใจและความเข้าใจในตนเอง  เขาได้อธิบายแต่ละขั้นตอนของเส้นทาง และข้อให้แนะนำในการปฏิบัติอีกมากมาย

หนังสือเล่มนี้ เป็นผลพวงจากการสอนและปฏิบัติของตัวเขาเองมานานหลายปี ผู้เขียนได้พัฒนาแนวทางการภาวนาจากการทำงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์หลายร้อยคน รวมถึงกลุ่มจิตตปัญญาในสหรัฐอเมริกา ยุโรป  และออสเตรเลีย
 
"ไม่มีอะไรที่มากไปกว่าปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนวิถีคิดของเราเองและการใช้ชีวิตร่วมกัน ข้าพเจ้าเชื่อว่าความท้อถอยและความกลัวที่ครอบงำโลกเราอยู่ทุกวันนี้  มาจากการมองไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกของโลกกับภูมิทัศน์ภายในของตัวเรา อย่างไรก็ตาม เมื่อใดที่เรามองเห็นมันแล้ว งานหลักที่เราต้องทำจะชัดเจนขึ้นมาเอง  เราต้องทำกุศโลบายที่ยังความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านนอกและด้านในของเราให้สัมพันธ์กัน  อาเธอร์ ซายองค์คือหนึ่งในผู้นำทางที่ดีที่สุด ในศิลปะแขนงใหม่ของการก้าวข้ามช่องแคบที่คั่นอยู่ ระหว่างวิทยาศาสตร์ จิตสำนึก  และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม หนังสือที่งดงามเล่มนี้บรรจุสิ่งที่ดีที่สุดในงานเขียนของเขา  และเหนือสิ่งอื่นใดนี่คือแบบฝึกหัดการภาวนาที่เราทุกคนสามารถเริ่มต้นปฏิบัติได้ทุกเมื่อที่เราพร้อม"
 
ปีเตอร์ เซงเก้
ผู้เขียน  The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organizationประวัติ ศ. อาเธอร์ ซายองค์ (Prof. Arthur Zajonc,Ph. D.)
 
อา เธอร์ ซายองค์ เป็นศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์แห่ง แอนดรู เมลลอน และการศึกษาแบบสหวิทยาการที่แอมเฮิรสต์คอลเลจ, เป็นผู้อำนวยการโปรแกรมการศึกษา ที่ศูนย์จิตตปัญญา  และผู้อำนวยการโปรแกรมระดับอาวุโส ที่สถาบันเฟทเซอร์  เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันคีรา, อดีตเลขาธิการของสมาคมมนุษยปรัชญาในอเมริกา  และอดีตประธานสมาคมลินดิสฟาร์น  เขาช่วยประสานงานด้ายวิทยาศาสตร์และเป็นบรรณาธิการบทสนทนากับองค์ทะไลลามะ หลายครั้ง รวมทั้งเรื่องฟิสิกส์แนวใหม่กับจักรวาลวิทยา (The New Physics and Cosmology) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปี 1997 และถูกตีพิมพ์ในปี 2004  และเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาที่สถาบันเอ็มไอที  ปี 2003 โดยตีพิมพ์ในชื่อ The Dalai Lama at MIT (2006)  ด็อกเตอร์ซายองค์ มีผลงานเขียนเรื่อง  Catching the Light (1993 และ 1995)  เป็นนักเขียนร่วมในหนังสือ  The Quantum Challenge (ฉบับพิมพ์ครั้งที่สองในปี 2005) และเป็นบรรณาธิการร่วมของหนังสือ  Goethe’s Way of Science (1998)


ราคาปก 280 บาท 
 

หมวดหมู่: การศึกษา
(หมด) กล้าที่จะแนะ: คู่มือเพื่อการใคร่ครวญและการฟื้นฟูการสอน
(หมด) เด็กน้อยโตเข้าหาแสง
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Schools that learn)
การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ ฉบับครบรอบ 50 ปี (Pedagogy of the Oppressed)
(หมด) เด็กตามธรรมชาติ เล่ม 2
(หมด) ครูในฐานะผู้ทำงานวัฒนธรรม : จดหมายถึงผู้ที่กล้าสอน