สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ง่ายๆ สไตล์คนเมือง

ง่ายๆ สไตล์คนเมือง ผู้แต่ง: นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ

200.00 บาท
ราคา 180.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

โลกสมัยใหม่กำลังสร้างหลุมพรางขนาดใหญ่ให้เราเข้าใจไปว่า สุขภาพและชีวิตที่ดีจำเป็นต้องใช้เงินซื้อหา ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย เราส่วนใหญ่จึงเลือกฝากสุขภาพไว้กับผู้เชี่ยวชาญและโฆษณาชวนเชื่อ ส่งผลให้วิถีการกินอยู่บิดเบี้ยว กายใจเจ็บป่วยด้วยโรคอันเกิดจากพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติง่ายๆ สไตล์คนเมือง อาสามาเรียกสติ สะกิดให้ฉุกคิด ให้เราเท่าทันกระแสบริโภคนิยม ไม่ตกหลุมหลงเชื่อโฆษณาอย่างที่เป็นมา พร้อมบอกเล่าวิธีดูแลกายใจอย่างง่ายๆ ก่อนโรคภัยมาเยือน ตั้งแต่ลืมตาตื่นจนหลับตานอน และไม่ลืมสอดแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ลองทำ เพื่อให้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่แสนจะวุ่นวาย ได้ดุลยภาพทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ  

อ่านเนื้อหาตัวอย่างบางตอนได้ที่นี่ค่ะ  

 
 

 

หมวดหมู่: สุขภาพ
(หมด) ธรรมชาติบำบัด (ปกเก่า)
คืนสุนทรียภาพให้สุขภาพ กระบวนทัศน์สุขภาพใหม่ : จิตวิญญาณ สุนทรียภาพ และความเป็นมนุษย์  (สินค้าหมด)