สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ

(หมด) อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ ผู้แต่ง: ซองซาร์ จัมยัง เคียนเซ
ผู้แปล: รวิวาร โฉมเฉลา

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

คำนิยม โดย อ.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

 
หนังสือ อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ ของซองซาร์ จัมยัง เคียนเซ นับเป็นข้อเขียนที่เหมาะสำหรับสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์เป็นอย่างยิ่ง สาเหตุที่เหมาะก็เพราะว่าในงานดังกล่าวท่านเคียนเซมุ่งตรงไปที่การเสนอแก่นธรรมแบบตัดเปลือกนอกทิ้งทั้งหมด ทว่าในขณะเดียวกันก็มีวิธีอธิบายประเด็นต่างๆ ได้อย่างทันสมัย กระทั่งออกโพสต์โมเดิร์นหน่อยๆ ทำให้งานชิ้นนี้อ่านสนุกชวนติดตาม จนผู้อ่านถูกพาเข้าสู่ความลึกโดยไม่ทันรู้ตัว
 
ซองซาร์ เคียนเซไม่เพียงสอดแทรกพุทธประวัติไว้ในงานหลายตอน หากยังยกตัวอย่างพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันมาแหย่เย้าและใช้สาธิตแง่คิดมุมมองต่างๆ ได้อย่างลงตัว อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ ไม่ได้ทำให้ความเข้มข้นของสาระลดลงแม้แต่น้อย แม้ว่าท่านเคียนเซจะวางโครงเรื่องไว้ง่ายๆ โดยอิงตามตราธรรม ๔ ประการของฝ่ายมหายาน (คล้ายไตรลักษณ์ของเถรวาท) แต่ทุกประเด็นใหญ่ก็สามารถแตกออกเป็นประเด็นย่อยได้อีกมากมาย อีกทั้งยังนำไปสู่การจี้ไชจุดอ่อนของบรรดาผู้คนที่ชอบประกาศตัวเป็นชาวพุทธได้อย่างแสบคันกันทั่วหน้า ยังไม่ต้องเอ่ยถึงประโยคแรงๆ ที่มากกว่าการจี้ไช เช่น “เมื่อใดก็ตามที่คุณยังนิยามตนว่าเป็นพุทธศาสนิกชน เมื่อนั้นคุณยังไม่ใช่พุทธะ”
 
ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงท้ายๆ ของหนังสือเล่มนี้ ท่านซองซาร์ เคียนเซก็ไม่อ้อมค้อมเลยที่จะยืนยันว่าการรู้แจ้งเป็นเรื่องของปัญญา ซึ่งหมายถึงว่าอยู่เหนือพิธีกรรมและการถือศีลกินผัก “ผู้รู้แจ้งอาจดูบ้าบอได้” แต่เป็นประโยชน์ต่อโลก ตรงกันข้ามกับพวกที่หมกมุ่นเรื่องศีลธรรมความดี ซึ่งอาจเป็นการสนองอัตตาอีกแบบหนึ่ง กระทั่งนำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น “ศีลธรรมคืออาหารของอัตตา ทำให้เรากลายเป็นพวกเคร่งศาสนาและตัดสินผู้อื่นซึ่งมีศีลธรรมแตกต่างจากเรา”
 
พูดง่ายๆ คืองานชิ้นนี้ออกไปในแนวถอดรื้อพฤติกรรมความเชื่อที่เป็นอยู่ของชาวพุทธกระแสหลักมิใช่น้อย แต่ก็เป็นการแสดงทัศนะด้วยท่าทีของกัลยาณมิตร และทุกถ้อยคำในความเห็นล้วนสืบรากได้ในพระสูตรต่างๆ ดังนั้นผู้ศึกษาธรรมะอยู่แล้วจะอ่านเพื่อทบทวนความเข้าใจของตัวเองก็ได้ ส่วนผู้ที่เคยปฏิเสธศาสนามาก่อนเพราะไม่ชอบกระแสหลัก จะอาศัยหนังสือเล่มนี้ปรับทัศนะของตัวเองก็ทำได้เช่นกัน

ราคาปก 200 บาท


รีวิวจากนักอ่าน: "เสน่ห์ของอะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ" โดย อุษณี นุชอนงค์
 อ่านเนื้อหาตัวอย่างบางตอนได้ที่นี่ค่ะ   
 หมวดหมู่: ศาสนา
อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สุขที่แท้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ (TRUE HAPPINESS Here and Now)
คืนสู่สามัญ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๓)
มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๑)
ศาสนาไร้พรมแดน
กรรมและการเกิดใหม่ในสังคมร่วมสมัย