สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) การหลับ การฝัน และการตาย: สำรวจจิตไปกับองค์ทะไลลามะ

(หมด) การหลับ การฝัน และการตาย: สำรวจจิตไปกับองค์ทะไลลามะ
ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

วงสนทนาวิสาสะ หรือ dialogue ที่จัดขึ้นครั้งที่ ๔ ในปี ๒๕๓๕ นี้มีหัวเรื่องว่า  การหลับ การฝัน และการตาย  ซึ่งเป็นวงสนทนาที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าดีที่สุด    โดยมีสาระครอบคลุมตั้งแต่ ประสาทวิทยา  จิตเวชศึกษา จิตวิทยา จิตวิเคราะห์ และจิตบำบัด เป็นต้น  โดยผสมผสานกับมิติจิตวิญญาณด้านพุทธศาสนา เกิดกระบวนการสืบค้นในมิติใหม่ที่จะเข้าใจการทำงานของจิตที่เรียกว่า “ศาสตร์ด้านจิต”(mind science) และ“ศาสตร์ด้านจิตวิญญาณ”(Spiritual Science) อันเป็นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้  ที่เกี่ยวกับการเข้าใจจิต  (mind) อารมณ์ (emotion) กระแสสำนึก (stream of conciousness) จิตสำนึก (conciousness) ความตระหนักรู้ (awareness) ทั้งในยามตื่น ยามหลับ ยามฝัน และแม้แต่ภาวะใกล้ตาย หรือแม้แต่ตัวความตายเอง ที่มีภาวะอย่างไรทั้งในคติความเชื่อทางตะวันตกและตะวันออก  ความเข้าใจสภาวะและการทำงานของจิตนั้น  มีคำอธิบายอยู่ทั้งในพุทธศาสนาอย่างละเอียด อาทิ ลำดับขั้นต่างๆ ของจิต จิตในสภาวะต่างๆ   ขณะเดียวกันก็มีชุดคำอธิบายในสาขาความรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นในโลกตะวันตก โดยเฉพาะจากสำนักฟรอยด์ (Freudian)    

วงสนทนาครั้งที่ ๔ นี้สืบเนื่องจากวงสนทนาก่อนหน้านั้นที่สำรวจศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติสมาธิภาวนาที่มีต่อสมอง  จวบจนกระทั้งปัจจุบันนี้ได้เกิดงานศึกษาวิจัยมากมายที่ศึกษาเรื่องสมองที่สัมพันธ์กับจิต  สมองและการทำงานในสภาวะต่างๆ  ทั้งสภาวะหลับ สภาวะฝัน รวมทั้งการทำงานของสมองในสภาวะสู่ความตาย    ความหลากหลายลุ่มลึกของวงสนทนาวิสาสะในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่จัดขึ้นในครั้งที่ ๔ นี้นับว่าครอบคลุมเนื้อหาทางปรัชญาอย่างลึกซึ้งที่เกี่ยวกับ “ตัวตน”(self) ทั้งในทางจิตวิเคราะห์แบบฟรอยด์ ผสมผสานกับคำอธิบายในพุทธศาสนาแบบธิเบตที่องค์ทะไลลามะได้ชี้ให้เห็นเกี่ยวเรื่องการหลับ การฝันและการตาย   หนังสือเล่มนี้จึงนับว่าเป็น หนังสือแห่งชีวิต เป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่จบสิ้นในเรื่องการวิจัยแบบ “บุคคลแรก” (first parson) หรือ “ฉัน”เพื่อที่จะเข้าใจว่าเราคือใคร และความลี้ลับแห่งการดำรงอยู่ของเรา  

ด้วยเหตุผลนี้สำนักพิมพ์สวนเงินมีมาจึงเห็นประโยชน์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากวงสนทนาจิตและชีวิต  โดยหนังสือทุกเล่มจากวงสนทนาวิสาสะนี้นับเป็นหน้าต่างสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีตัวเราทุกคนเป็นผู้วิจัยและร่วมในกระบวนการตั้งคำถามว่าชีวิตคืออะไร เราเกิดมาเพื่ออะไร  และกระบวนการแสวงหาคำตอบต่อคำถามเหล่านี้

ราคา 330 บาท
ราคา 297 บาท 
อ่านเนื้อหาตัวอย่างบางตอนได้ที่นี่ค่ะ
 

 

(-50%) จดหมายถึงวาเนสสา
ว่าด้วยความสร้างสรรค์
ไล่คว้าแสง
(หมด) ควอนตัมกับดอกบัว
(หมด) จักรวาลในหนึ่งอะตอม พิมพ์ครั้งที่ ๓