สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

กล้าที่จะสอน: การสำรวจโลกภายในของชีวิตครู

กล้าที่จะสอน: การสำรวจโลกภายในของชีวิตครู ผู้แต่ง: ปาร์กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์
ผู้แปล: เพ็ญนภา หงษ์ทอง และ ณัฐฬส วังวิญญู

380.00 บาท
ราคา 342.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

กล้าที่จะสอน: การสำรวจโลกภายในของชีวิตครู

หนังสือเล่มนี้แม้จะจัดอยู่ในหมวดการศึกษา แต่ก็เป็นไปในลักษณะของการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้สอน ผู้เรียน ครู นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณค่าและคุณภาพด้านใน ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมและโลกใบนี้ ด้วยหน้าที่สำคัญของการจัดการศึกษาคือการสร้างคนให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์ นอกเหนือจากทักษะความรู้เพื่อการเลี้ยงชีพ หนังสือนี้จึงเหมาะกับนักการศึกษา ครู อาจารย์ในทุกระดับ ตั้งแต่ประถม มัธยม จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงผู้ที่ทำงานด้านการฝึกอบรมที่ให้ความสนใจเรื่องกระบวนการและการสร้างภาวะผู้นำ ทั้งยังสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเรื่องการบริหารองค์กรทั้งแบบธุรกิจและองค์กรในรูปแบบต่างๆ
 
ผู้เขียน ปาร์กเกอร์ ปาล์มเมอร์ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนและการจัดการศึกษารวมกว่า ๓๐ ปี เขาวิเคราะห์ปัญหาของการศึกษาที่เป็นอยู่ และชี้ให้เห็นถึงความไม่กล้าเปลี่ยนแปลงหรือทดลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงให้การจัดการศึกษาดีขึ้น มีความเป็นองค์รวมมากขึ้น เชื่อมโยงโลกทั้งในห้องเรียน โลกภายนอกห้องเรียน และที่สำคัญคือเชื่อมโยงโลกภายในตัวนักเรียนเอง ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจและเห็นถึงศักยภาพของตนเองเขายังวิเคราะห์เจาะลึกลงไปถึงก้นบึ้งของหัวใจของการศึกษา รวมทั้งครูในฐานะผู้ที่น่าจะมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ ว่ามีสาเหตุมาจากความกลัว ความกลัวคืออะไร ความกลัวอยู่ในทุกหนทุกแห่งทั้งในการเมือง การศึกษา การบริหารและการจัดการองค์กร ล้วนถูกสร้างอยู่บนวัฒนธรรมแห่งความกลัว ผู้ที่เป็นครูหรือผู้บริหาร จะต้องกล้าที่จะสอน คือกล้าที่จะเชื้อเชิญให้นักเรียนค้นหาสำรวจด้วยการใช้ชีวิตที่เป็นของพวกเขา กล้าที่จะนำเพื่อให้องค์กรมีการบริหารอย่างมีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่การสร้างภาวะผู้นำขึ้นในองค์กร หากปราศจากซึ่งความกล้า การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นได้ยาก
 
หนังสือนี้จึงเหมาะจะเป็นคู่มือสำหรับการสอน การบริหาร การเป็นผู้นำ รวมทั้งการขับเคลื่อนทางสังคมที่ให้มุมมองทั้งเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ของความรู้ การสร้างจิตวิญญาณร่วมสมัย การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง การกลับมาเชื่อมโยง การเข้าใจความเป็นองค์รวมที่ขาดหายไป ไม่แต่ในแวดวงการศึกษาเท่านั้น แต่ในทุกภาคส่วนของสังคมในองค์กรแบบต่างๆ ในชุมชนละแวกบ้าน หรือแม้แต่ในครอบครัวเองก็ตามราคา 380.00 บาท
 
 

Book review : กล้าที่จะสอน by jitwiwat
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 
 

หมวดหมู่: การศึกษา
(หมด) กล้าที่จะแนะ: คู่มือเพื่อการใคร่ครวญและการฟื้นฟูการสอน
(หมด) เด็กน้อยโตเข้าหาแสง
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Schools that learn)
การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ ฉบับครบรอบ 50 ปี (Pedagogy of the Oppressed)
(หมด) เด็กตามธรรมชาติ เล่ม 2
(หมด) ครูในฐานะผู้ทำงานวัฒนธรรม : จดหมายถึงผู้ที่กล้าสอน