สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

เอนหลังฟัง ศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง

เอนหลังฟัง ศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง ผู้แต่ง: ภินท์ ภารดาม

240.00 บาท
ราคา 216.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

 เราสร้างโลกผ่านการฟัง

สำคัญเพียงนี้แต่ไม่มีโรงเรียนที่ไหนสอน...
 
ใจไร้น้ำหนัก ฟังอะไรไม่ได้
 
ใจวุ่นวาย แทรกแซงการฟัง
 
ใจนัวเนีย เบี่ยงเบนการฟัง
 
ผู้รู้ย่อมฟังเป็น...
 
ศิลปะแห่งการฟังอาจสอนกันยาก แต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้... 
 

หมวดหมู่: สังคม/ชีวิต
(หมด) สู่วัยชราอย่างมีศิลปะ
ไม่สงบจึงประเสริฐ
ศิลปะแห่งความสุขในที่ทำงาน
ชีวิตผลิบาน
ผู้นำแห่งภูฐาน
ฉันคือ...ร้อยสิ่งดีดีในชีวิต