สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

การค้ากับนิเวศ ธุรกิจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

การค้ากับนิเวศ ธุรกิจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง: พอล ฮอว์เกน
ผู้แปล: เพ็ญนภา หงษ์ทอง

260.00 บาท
ราคา 234.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

นี่คือหนังสือที่ได้รับการโหวตจากบรรดาอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยด้านธุรกิจถึง 67 แห่ง ให้เป็นหนังสือที่ดีที่สุดด้านธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม
 
คุณไม่สามารถพูดถึงควาามเป็นธรรมทางสังคมโดยไม่พูดถึงความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม คุณไม่สามารถจินตนาการถึงโลกที่มั่งคั่งโดยไม่พูดถึงความมั่นคงทางสภาพภูมิอากาศ
 
คุณไม่สามารถจินตนาการถึงระบบการเกษตรที่ทำงานได้ดี โดยไม่พูดถึงความหลากหลายทางนิเวศและอุทกวิทยา และคุณจะไม่สามารถจินตนาการถึงการศึกษาที่มีความหมายสำหรับเด็กหากคุณไม่เข้าใจพื้นฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม
 
...การห่วงใยและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเพียงประเด็นทางสังคม ธุรกิจหรือจริยธรรมอีกต่อไป แต่มันเป็นประเด็นทางอารยธรรม
ตัวอย่างทดลองอ่าน
 
 
 

หมวดหมู่: ธุรกิจ/บริหาร
(-50%) ผู้ประกอบการสังคม
กลยุทธ์การสมานไมตรี เพื่อบรรลุสันติร่วมกัน
(-50%) ปลดปล่อยวิญญาณธุรกิจสู่การเป็นยอดองค์กร
(หมด) นักบริหารสร้างสรรค์
ผู้นำกับวิทยาศาสตร์ใหม่ พิมพ์ครั้งที่ ๒
(หมด) ธุรกิจที่ดีงาม