สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) วะบิ-ซะบิ: สำหรับศิลปิน นักออกแบบกวี & นักปรัชญา

(หมด) วะบิ-ซะบิ: สำหรับศิลปิน นักออกแบบกวี & นักปรัชญา ผู้แต่ง: เลนนาร์ด โคเรน
ผู้แปล: กรินทร์ กลิ่นขจร

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

ขออภัย สินค้าหมดวะบิ-ซะบิ เป็นวิถี เป็นตัวกระบวนการ เป็นศิลปะอันหยั่งลึกสู่เซน ทั้งเป็นหัวใจของสุนทรียภาพญี่ปุ่น วะบิ-ซะบิ คือความงามของสรรพสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่คงทนถาวร และไม่เสร็จสมบูรณ์ คือความงามของวัตถุสิ่งของที่สงบเสงี่ยม และอ่อนน้อม ไม่ยึดติดในคติแบบแผน ผู้เขียนได้บอกเล่าเรื่องที่ยากที่สุดของวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างเรียบง่าย ลุ่มลึก

ราคา 250.00 บาท

 

หมวดหมู่: ปรัชญา
(-50%) ศาสตร์แห่งภาวนา
วิถีแห่งซูฟี
รูมี กวีลำนำรัก
(หมด) มณฑลแห่งพลัง ญาณทัสนะแห่งการเข้าถึงตัวตนที่แท้
(หมด) ผู้นำที่แท้ มรรควิธีของเล่าจื๊อ
(หมด) ว่าด้วยสุนทรียสนทนา