สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

อุทยานแห่งผืนดิน

อุทยานแห่งผืนดิน ผู้แต่ง: กุนนาร์ รุนด์เกรน
ผู้แปล: เขมลักษณ์ ดีประวัติ ชมพูนุช ดีประวัติ วิภาพร ภูริธนสาร กนกพร นัชนานนท์เทพ

500.00 บาท
ราคา 450.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ทุนนิยมนั้นอยู่รอดได้ด้วยการพึ่งพาการเติบโตของสังคมและการหาประโยชน์จากธรรมชาติ แต่ขณะเดียวกันทุนนิยมก็บั่นทอนสิ่งเหล่านี้ และนี่คือวิกฤตที่แท้จริงของระบบทุนนิยม

ทางออกจากปัญหานี้คือเราจะต้องเปลี่ยนจากกลไก และการใช้เหตุผลแบบเดิมๆ ที่ผลักดันเรามาสู่จุดนี้ ไปเป็นหนทางการคิดแบบใหม่ที่เหมาะสมกับสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่มากกว่า

ให้ลองมองว่าโลกก็คืออุทยานที่เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่ ต้องปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อย่างให้เกียรติ ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม

อนาคตของโลกหรือชะตากรรมของอุทยานแห่งนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหมดตัวอย่างทดลองอ่าน

 


 photo page_zps3a100c4d.jpg

ชมภาพบรรยากาศงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา


 photo Facebook_logo-25px_zps7a6055ba.png

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.389400267865044.1073741846.118564078281999&type=3


รับฟังเสียงปาฐกถาได้ที่

 photo headphone_zpsc058bc34.png  
http://www.4shared.com/mp3/hsBbW-QJce/Gunner_Lecture_World_Environme.html

หมวดหมู่: สังคม
ภูฐาน ต้นธารความสุขมวลรวมประชาชาติ
สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริง
จิตวิญญาณเพื่อสังคม
ศตวรรษแห่งความหวัง: ขบวนการประชาชนในศตวรรษใหม่กับทางออกจากโลกาภิวัตน์
รู้ตื่นให้ทันการณ์ :  ค้นพบสันติสุขภายในขณะก้าวไปอย่างเร่งเร็ว
ความสุขมวลรวมประชาชาติมุ่งสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา