สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

วิถีสีเขียว : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค (ฉบับปรับปรุงใหม่)

วิถีสีเขียว : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค (ฉบับปรับปรุงใหม่) ผู้แต่ง: ฐิตินันท์ ศรีสถิต / ธนาทิพ ฉัตรภูติ / สุชาดา เวฬุวนารักษ์ / อารัติ แสงอุบล / มัชณนิชา ชมชื่น

320.00 บาท
ราคา 288.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

แนวคิดและแรงบันดาลใจของกลุ่มคนในวิถีเกษตรอินทรีย์ ผู้หันมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต แนวคิด เพื่อดูแลโลก... เรื่องราวของพวกเขามีทั้งสุขและทุกข์ สุขคือได้ทำในสิ่งที่ตนรัก และภูมิใจที่ได้มอบสิ่งดีๆ ให้แก่ชุมชน สังคม และโลกใบนี้ ทุกข์หรืออุปสรรคความยากลำบาก ที่ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดทางธุรกิจ แต่ทุกคนยังยืนหยัด และเชื่อว่าความยั่งยืนของตลาดสีเขียวจะเป็นจริงได้ในที่สุด

พืช ผัก ผลไม้อินทรีย์ อาหารหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ปราศจากสารพิษตกค้าง หรือแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้ที่ประกอบกิจอันเกื้อกูลต่อชุมชนตามภูมิภาคต่างๆ นับวันจะยิ่งเพิ่มปริมาณควบคู่ไปกับคุณภาพมากขึ้นเป็นลำดับ ในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังคงเข้าไม่ถึง ไม่รับทราบเรื่องราวและความเป็นไปของกิจกรรมและกิจการดีๆ เหล่านี้ อันส่งผลให้ไม่สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอาหารสีเขียว หรือ‘อาหารอินทรีย์ถ้วนหน้า’ ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในบ้านเรา
 
หลายภาคส่วนกำลังก้าวเดินไปบนเส้นทางสีเขียว ซึ่งมีปลายทางเดียวกัน คือความยั่งยืนของระบบชีวิตทุกหน่วยในระบบนิเวศ และสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เราพอจะทำได้ในเวลาอันจำกัดเช่นนี้ คือการพยายามรวบรวมกลุ่มคน ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดจนถึงแหล่งที่พัก ศูนย์เรียนรู้ในชุมชนจากภูมิภาคต่างๆ มาไว้ด้วยกัน พร้อมๆ กับบอกเล่าเรื่องราวสั้นๆ ให้พอเห็นภาพว่าเขาเหล่านั้นทำอะไร อยู่ที่ไหนกันบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้คนที่สนใจ ใส่ใจ ได้เข้ามามีส่วนช่วยกันผลักดัน ขับเคลื่อน ให้เส้นทางอาหารอินทรีย์ ให้วิถีสีเขียว และเป้าหมาย Organic Food for All มีพลังและมั่นคงยิ่งขึ้น“โลกมีจังหวะของมัน เมื่อคุณดำเนินไปตามครรลองของโลก ชีวิตคุณก็จะมีความปกติ การกินอาหารตามฤดูกาลก็เช่นกัน เพราะมันเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีพลังชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น ไม่ใช่ดึงดอกเร่งสี เร่งวุ้น แม้สุดท้ายจะได้ผลเหมือนกัน แต่ข้างในมันไม่เหมือนกัน”
คฑา มหากายี
โรงแรมพระนครนอนเล่น, กรุงเทพฯ
“หนึ่งวันในฟาร์ม ทำให้ชีวิตช้าลง และชีวิตที่ช้าลง ทำให้เราได้เรียนรู้ความสำคัญของอาหารมากขึ้น”
ชูเกียรติ โกแมน
น่าน ออร์กานิก ฟาร์มสเตย์

“เคมีสร้างปัญหาทั้งเรื่องสุขภาพและต้นทุน แต่อินทรีย์ หนึ่ง ปลอดภัย สอง ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น และสาม มีแนวโน้มที่น่าจะอยู่ได้”
วิลิต เตชะไพบูลย์
ชุมชนนาวิลิต, เพชรบุรี

“พืชและสัตว์มีฤดูกาลของตัวเอง ซึ่งฝืนไม่ได้ ควบคุมไม่ได้ มนุษย์ต่างหากต้องเป็นฝ่ายศึกษา ทำความเข้าใจและปรับความต้องการการบริโภคของตัวเองให้สอดคล้องกับธรรมชาติ”
ปัญญา งามยิ่ง
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านป่าคู้ล่าง, กาญจนบุรี
 
“เมื่อก่อนเช่าที่ดินทำเกษตรเชิงเดี่ยว ประมาณ 60 ไร่ ลูกน้อง 3 คนอยู่ไม่ได้นะ คิดแล้วไม่เหลือ ค่าเช่าที่ ค่าเคมี ค่าจัดการ ค่าแรง ได้ทีเป็นแสนแต่ก็ไม่เหลือ ตอนนี้ทำเฉพาะพื้นที่ของเรา ปลูกผสมผสาน ดูแลกันเองในครอบครัว ไม่ต้องจ้างแรงงาน อยู่ได้”
สุรศักดิ์ ใจโปร่ง
สวนฟุ้งขจร, ปทุมธานี

 ตัวอย่างทดลองอ่าน

 

(หมด) โยงใยที่ซ่อนเร้น: พิมพ์ครั้งที่ ๓ ฉบับปรับปรุงใหม่
ฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน (Silent Spring)
(หมด) ตลาดที่มีจิตสำนึก (Mindful Markets) (ฉบับภาษาไทย)
Mindful Markets (ตลาดที่มีจิตสำนึก) (English version)
นักแย่งยึดที่ดิน: การต่อสู้ครั้งใหม่ ใครคือเจ้าของผืนดิน (The Land Grabbers)
(หมด) สงครามน้ำ