สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ระบายสีที่หัวใจเด็ก

ระบายสีที่หัวใจเด็ก ผู้แต่ง: บรุนไฮล์ด มุลเลอร์
ผู้แปล: อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

220.00 บาท
ราคา 198.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

การระบายสีมีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก เพราะช่วยกระตุ้นการแสดงตัวตน จินตนาการ และพลังสร้างสรรค์ การระบายสีน้ำเป็นวิธีดีที่สุดที่จะให้เด็กๆ เริ่มทำงานกับสี
 
หนังสือเชิงปฏิบัติการเล่มนี้ที่ใช้ทฤษฎีของเกอเธ่ เป็นจุดตั้งต้น เป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับพ่อแม่และครู มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการระบายสี เรื่องราวของสี บทกวี และการระบายสีจากเรื่องราวของธรรมชาติและฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง



 
 
 
 

หมวดหมู่: การศึกษา
ครูแท้แพ้ไม่เป็น (Real Talk for Real Teachers)
กระบวนการภาวนาศึกษา เมื่อความรู้แปรเป็นความรัก
พ่อแม่วิเศษ เด็กมหัศจรรย์: ศิลปะการเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข
กล้าที่จะสอน: การสำรวจโลกภายในของชีวิตครู
(หมด) เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
เด็กตามธรรมชาติ 2