สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ระบายสีที่หัวใจเด็ก

ระบายสีที่หัวใจเด็ก ผู้แต่ง: บรุนไฮล์ด มุลเลอร์
ผู้แปล: อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

220.00 บาท
ราคา 198.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

การระบายสีมีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก เพราะช่วยกระตุ้นการแสดงตัวตน จินตนาการ และพลังสร้างสรรค์ การระบายสีน้ำเป็นวิธีดีที่สุดที่จะให้เด็กๆ เริ่มทำงานกับสี
 
หนังสือเชิงปฏิบัติการเล่มนี้ที่ใช้ทฤษฎีของเกอเธ่ เป็นจุดตั้งต้น เป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับพ่อแม่และครู มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการระบายสี เรื่องราวของสี บทกวี และการระบายสีจากเรื่องราวของธรรมชาติและฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง 
 
 
 

หมวดหมู่: การศึกษา
(หมด) เด็กตามธรรมชาติ เล่ม 1
(หมด) ครูในฐานะผู้ทำงานวัฒนธรรม : จดหมายถึงผู้ที่กล้าสอน
(หมด) เด็กตามธรรมชาติ
เด็กตามธรรมชาติ เล่ม 2
(หมด) กระบวนการภาวนาศึกษา เมื่อความรู้แปรเป็นความรัก
(หมด) พ่อแม่วิเศษ เด็กมหัศจรรย์: ศิลปะการเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข