สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ระบายสีที่หัวใจเด็ก

ระบายสีที่หัวใจเด็ก ผู้แต่ง: บรุนไฮล์ด มุลเลอร์
ผู้แปล: อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

220.00 บาท
ราคา 198.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

การระบายสีมีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก เพราะช่วยกระตุ้นการแสดงตัวตน จินตนาการ และพลังสร้างสรรค์ การระบายสีน้ำเป็นวิธีดีที่สุดที่จะให้เด็กๆ เริ่มทำงานกับสี
 
หนังสือเชิงปฏิบัติการเล่มนี้ที่ใช้ทฤษฎีของเกอเธ่ เป็นจุดตั้งต้น เป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับพ่อแม่และครู มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการระบายสี เรื่องราวของสี บทกวี และการระบายสีจากเรื่องราวของธรรมชาติและฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง 
 
 
 

หมวดหมู่: การศึกษา
(หมด) กล้าที่จะแนะ: คู่มือเพื่อการใคร่ครวญและการฟื้นฟูการสอน
(หมด) เด็กน้อยโตเข้าหาแสง
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Schools that learn)
การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ ฉบับครบรอบ 50 ปี (Pedagogy of the Oppressed)
(หมด) เด็กตามธรรมชาติ เล่ม 2
(หมด) ครูในฐานะผู้ทำงานวัฒนธรรม : จดหมายถึงผู้ที่กล้าสอน