สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

อหิงสายาตรา บนเส้นทางสู่อินเดียอื่น

อหิงสายาตรา บนเส้นทางสู่อินเดียอื่น ผู้แต่ง: ราชโคปาลพี. วี.
ผู้แปล: สายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี

350.00 บาท
ราคา 315.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

เรื่องราวการต่อสู้แบบสันติวิธี เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีบนแผ่นดินเกิด ของขบวนการประชาชนไร้ที่ทำกิน

 
การเปลี่ยนแปลงจะบรรลุผลแก่ผู้ยินดีเผชิญความทุกข์ยาก เพื่อสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม
การต่อสู้เพื่อปลดแอกของผู้คนชายขอบออกจากโซ่ตรวนของการกดขี่ มักเสริมส่งจิตวิญญาณมนุษย์ ทว่า การได้เห็นคนยากไร้ได้มาซึ่งอำนาจทางสังคมโดยไม่ทำร้ายผู้ใด (ด้วยจิตวิญญาณอหิงสา) ถือเป็นเรื่องราวความกล้าหาญอันหาได้ยากสำหรับวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์มนุษย์
 
การเดินขบวนสันติยาตราครั้งประวัติศาสตร์ไปทั่วทุกภูมิภาคของอินเดียตลอด ๓๕๐ วัน ระยะทางกว่า ๘๐,๐๐๐ ก.ม เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่คนไร้ที่ทำกิน คนยากจนที่ถูก ‘การพัฒนา’ เบียดขับออกจากถิ่นฐาน โดยการนำของราชโคปาล มีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน กลุ่มองค์กรอีกกว่า ๒,๐๐๐ กลุ่ม จนนำมาซึ่งการทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลอินเดียกับคนยากจนและคนไร้ที่ทำกิน 
 
นี่คือการเดินขบวนประท้วงโดยยึดหลักสันติวิธีอย่างไม่มีข้อประนีประนอม ที่ยุติลงด้วยการพร้อมใจเจรจา นับเป็นปฏิบัติการณ์ที่ควรค่าแก่การศึกษาและเจริญรอยตามยิ่ง 
 
ปี ๑๙๓๐ คานธีนำฝูงชนเดินขบวนสัตยาเคราะห์เกลือเป็นเวลา ๒๔ วัน ระยะทาง ๓๙๐ ก.ม เพื่อประท้วงการผูกขาดและเก็บภาษีเกลือของอังกฤษ จนเป็นชนวนนำไปสู่จุดจบของอาณานิคมอังกฤษเหนืออินเดียเมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันที่ ๑๔ สิงหาคมปี ๑๙๔๗
 
ทศวรรษ ๑๙๕๐-๑๙๖๐ ขบวนการภูทาน (ขบวนการเรียกร้องที่ดิน) นำโดย วิโนพา ภาเว ศิษย์ของมาหาตมะ คานธี เดินเท้าข้ามประเทศเป็นระยะเวลา ๑๔ ปี เพื่อขอรับบริจาคที่ดินให้แก่คนไร้ที่ทำกิน และสามารถรวบรวมที่ดินให้คนยากไร้ได้มากกว่า ๑๐ ล้านไร่
 
ปี ๒๐๑๒ ราชโคปาล พี. วี. นำขบวนมวลชนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ออกเดินยาตราประท้วงทั่วประเทศอินเดียเป็นเวลา ๑ ปี ระยะทางกว่า ๘๐,๐๐๐ ก.ม เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้คนยากจนได้มีที่ทำกิน และมีทรัพยากรเพื่อดำรงชีวิต จนนำมาซึ่งการเจรจาทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลอินเดียกับคนยากจนและคนไร้ที่ทำกิน มีการจัดตั้งคณะปฏิรูปที่ดินแห่งชาติเพื่อวางนโยบายอันครอบคลุม  
 
นี่คือหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้หนึ่งปีเต็มของขบวนการคนไร้ที่ทำกิน คนยากจน คนชายขอบที่ไม่มีใครเอ่ยถึงจำนวนหลายล้านคนในอินเดีย โดยการนำของ ราชโคปาล พี. วี.  
 
 
 

พลังแห่งสันติวิธี
ปิดม่านโลกาภิวัตน์
(-50%) จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๔: ทัศนะจากคานธีใหม่
(-50%) จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๓: ทัศนะจากซ้ายใหม่เอเชีย
(-50%) จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๒: ทัศนะจากอิสลาม
(-50%) โลกยุคหลังบรรษัท ชีวิตหลังทุนนิยม