สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

Mindful Markets (ตลาดที่มีจิตสำนึก) (English version)

Mindful Markets (ตลาดที่มีจิตสำนึก) (English version) ผู้แต่ง: Wallapa van Willenswaard (Editor)

250.00 บาท
ราคา 225.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

MINDFUL MARKETS: a dynamic platform where various needs, efforts, capacities, money, responsibilities and caring abilities are mediated towards a culture of peace and prosperity. 
 
- Hans van Willenswaard 
Towards Organic Asia Programme

 
“Debt and poverty are pushing more and more small farmers toward the bottom of the agribusiness food chain, now largely controlled by multinational corporations. It’s a lose-lose situation because this leaves corporations to dictate what we eat while our soil, rivers and nature get destroyed with their intensive chemical plantations.”
 
- Zainal Arifin Faud
La Via Campasena, Small-scale Farmers Movement

price 250 B.


for the book in Thai versionclick here


preview... 
 

 

(หมด) โยงใยที่ซ่อนเร้น: พิมพ์ครั้งที่ ๓ ฉบับปรับปรุงใหม่
ฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน (Silent Spring)
(หมด) ตลาดที่มีจิตสำนึก (Mindful Markets) (ฉบับภาษาไทย)
นักแย่งยึดที่ดิน: การต่อสู้ครั้งใหม่ ใครคือเจ้าของผืนดิน (The Land Grabbers)
(หมด) สงครามน้ำ
(หมด) กาย่า โลกที่มีชีวิต: วิทยาศาสตร์และการหยั่งรู้