สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ผู้นำแห่งภูฐาน

ผู้นำแห่งภูฐาน ผู้แต่ง: กรรมะ อุระ
ผู้แปล: กุณฑ์ สุจริตกุล และวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด

260.00 บาท
ราคา 234.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ผู้นำแห่งภูฐาน: อดีต อนาคต ในดินแดนแห่งความสุข

เฉกเช่นผู้ที่เกิดมาเป็นผู้นำ ส่วนมากจะมองการณ์ไกลมากกว่ายุคสมัยปัจจุบันที่เขาอยู่ พระองค์ได้ทรงแสดงถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวผ่านสังคมไปหลายสิบปี  โลกเราปัจจุบันมีปัญหามากมายรวมถึงประเทศภูฐานเองนั้น การมองมาหา ความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ GNH นั้นสะท้อนถึงการใคร่ค้นหาความสมดุลและการพัฒนาที่เป็นองค์รวม
 
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถเสียสละเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม จิตวิญญาณ การใช้เวลาที่สมดุล สุขภาวะของจิตใจ สุขภาพ และ การศึกษา พระองค์ทรงได้ตรัสว่าในฐานะที่เราเป็นสังคม เราต้องมีปรัชญาของการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์  ถ้าเราจะทำให้คนของเรามีความสุข ความพอใจ และที่สำคัญที่สุดจากแก่นความหมายของปรัชญาในการพัฒนา ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness - GNH) ของพระองค์คือ ท้ายที่สุดเราไม่ควรจะต้องมีทุกอย่างในโลก ยกเว้นแต่ความสุข และความพอใจในชีวิตที่มีความหมาย


ตัวอย่างทดลองอ่าน downloading... 
 
 

หมวดหมู่: สังคม/ชีวิต
หันหน้าเข้าหากัน
ศิลปะแห่งความสุขในที่ทำงาน
ชีวิตผลิบาน
(หมด) เปลี่ยนรางชีวิต : ค้นพบทางของตัวเองและเดินไปตามทางนั้น
(หมด) วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ พิมพ์ครั้งที่ ๔
(-50%) เข็มทิศจิตวิญญาณ: พลวัตสามสู่สมดุลชีวิต