สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ฉันคือ...ร้อยสิ่งดีดีในชีวิต

ฉันคือ...ร้อยสิ่งดีดีในชีวิต ผู้แต่ง: สดใส ขันติวรพงศ์

320.00 บาท
ราคา 288.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

 
ฉันคือชีวิต 

ฉันคือชีวิต 
ฉันมิอาจสถิต อยู่กับที่
เคลื่อนไป พร้อมรับ ทั้งร้ายดี 
เพราะชีวีนี้ ต้องเรียนรู้
เรียนรู้สิ่งใหม่ ด้วยใจสะอาด 
แม้พลั้งพลาด ก็ยืนได้ ด้วยใจสู้
เห็นโลก เป็นมิตร มิใช่ศัตรู 
ฉันจึงอยู่สบาย ไร้โศกตรม 
 
 

หมวดหมู่: สังคม/ชีวิต
(หมด) สู่วัยชราอย่างมีศิลปะ
ไม่สงบจึงประเสริฐ
ศิลปะแห่งความสุขในที่ทำงาน
ชีวิตผลิบาน
ผู้นำแห่งภูฐาน
(หมด) สุนทรียสนทนา พิมพ์ครั้งที่ ๒