สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ฮาเบอร์มาส มนุษย์กับพื้นที่สาธารณะ (Habermas: a very short introduction)

ฮาเบอร์มาส มนุษย์กับพื้นที่สาธารณะ (Habermas: a very short introduction) ผู้แต่ง: เจมส์ กอร์ดอน ฟินเลย์สัน
ผู้แปล: วรารักษ์ เฉลิมพันธุศักดิ์

295.00 บาท
ราคา 266.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ฮาเบอร์มาส มนุษย์กับพื้นที่สาธารณะ

(HABERMAS: a very short introduction)

 
เจมส์ กอร์ดอน ฟินเลย์สัน / James Gordon Finlayson
วรารักษ์ เฉลิมพันธุศักดิ์ / กิตติพล เอี่ยมกมล
 
‘ไม่มีใครมีเสรีภาพ จนกว่าเราจะมีเสรีภาพ’  
 
“หากจะมีเศษซากเล็กๆ ของยูโทเปียที่ผมเก็บรักษาเอาไว้ละก็ สิ่งนั้นย่อมต้องเป็นแนวคิดที่ว่า ประชาธิปไตยและการต่อสู้อย่างเปิดเผยเพื่อรูปแบบที่ดีที่สุดของมัน สามารถที่จะเจาะทะลุเงื่อนปมของปัญหาที่ไม่มีทางแก้ด้วยวิธีอื่นได้ ผมไม่ได้บอกว่า เราจะประสบความสำเร็จ เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสำเร็จนั้นเป็นไปได้ไหม แต่เพราะเราไม่รู้ เราถึงต้องพยายาม”

จากระหว่างฮาเบอร์มาสและไมเคิล ฮาลเลอร์
ใน ‘โอกาสครั้งที่สองของยุโรป’


เยอร์เก้น ฮาเบอร์มาส
(Jürgen Habermas, 18 มิถุนายน 1929) คือหนึ่งในนักทฤษฎีสังคมผู้รอบรู้และสำคัญที่สุดคนหนึ่งในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 งานเขียนทางทฤษฎีของเขาทรงอิทธิพลในหลากหลายสาขาของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องจากฮาเบอร์มาสเป็นนักทฤษฎีที่มีลักษณะสหวิทยาการ การอ้างอิงในงานเขียนของเขานั้นกว้างขวางหลากหลาย เขาคือด้านตรงข้ามของสิ่งที่นักสังคมวิทยานาม แม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber, 1864 – 1902) เรียกว่า ‘ผู้เชี่ยวชาญที่ไร้จิตวิญญาณ’ ซึ่งก็คือ นักวิชาการผู้ไม่กล้าก้าวย่างออกจากพื้นที่แคบๆ ในขอบเขตความชำนาญของตน  ฮาเบอร์มาสเขียนงานมาแล้วเกือบ 50 ปี และผลิตผลงานออกมามากมาย  นอกเหนือจากชื่อเสียงในฐานะนักทฤษฎีการเมืองและสังคมแล้ว ทุกวันนี้เขาคือหนึ่งในปัญญาชนสาธารณะแถวหน้าของยุโรป ผู้ที่ได้รับความนับถือและเป็นแรงบันดาลใจให้ฝ่ายซ้ายแนวประชาธิปไตยของเยอรมนี และมักเข้าไปแทรกแซงในเชิงวิพากษ์ในพื้นที่สาธารณะของเยอรมันและยุโรปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ศีลธรรม และวัฒนธรรม โดยกระทำในฐานะพลเมืองคนหนึ่งมากกว่าในฐานะนักวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทางปรัชญาของเขาเป็นอย่างดี


 

ตัวอย่างทดลองอ่าน...
 

หมวดหมู่: สังคม
ภูฐาน ต้นธารความสุขมวลรวมประชาชาติ
สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริง
จิตวิญญาณเพื่อสังคม
ศตวรรษแห่งความหวัง: ขบวนการประชาชนในศตวรรษใหม่กับทางออกจากโลกาภิวัตน์
รู้ตื่นให้ทันการณ์ :  ค้นพบสันติสุขภายในขณะก้าวไปอย่างเร่งเร็ว
ความสุขมวลรวมประชาชาติมุ่งสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา