สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) พ่อแม่วิเศษ เด็กมหัศจรรย์: ศิลปะการเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข

(หมด) พ่อแม่วิเศษ เด็กมหัศจรรย์: ศิลปะการเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข ผู้แต่ง: โจเซฟ ชิลตัน เพียร์ซ (Joseph Chilton Pearce) และ ไมเคิล เมนดิซซ่า (Michael Mendizza)
ผู้แปล: กรรณิการ์ พรมเสาร์ และ อรุณรุ่ง กิตติรัตนชัย

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

พ่อแม่วิเศษ เด็กมหัศจรรย์: ศิลปะการเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข

Magical Parent Magical Child: The Optimum Learning Relationship

 
เขียน   โจเซฟ คลินตัน เพียร์ซ และ ไมเคิล เมนดิซซา 
แปล   กรรณิการ์ พรมเสาร์ และ อรุณรุ่ง กิตติรัตนชัย
บรรณาธิการ   สดใส ขันติวรพงศ์


“พ่อแม่วิเศษ เด็กมหัศจรรย์ ได้นำหลักการอันสร้างสรรค์ของความซับซ้อนและความไร้ระเบียบ มาใช้กับระบบชีวิตที่มีพลวัต ซึ่งเราเรียกว่าการเลี้ยงดูลูก การเป็นครูฝึก และการให้การศึกษา”

ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงเด็กด้วยการเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่ โดยการใช้ความสัมพันธ์หรือพื้นที่ร่วมระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ให้เหมาะสมที่สุด ช่วยผู้ใหญ่ให้ค้นพบอัจฉริยภาพ “แบบเด็ก” ในธรรมชาติของตนอีกครั้ง ขณะที่ผู้ใหญ่ชี้แนะ ให้คำปรึกษาและเรียนรู้จากเด็กนั้น ความสามารถและความเป็นไปได้ใหม่ๆ จะถูกปลุกขึ้นและพัฒนาในตัวผู้ใหญ่ด้วย พลังสร้างสรรค์และความใส่ใจที่ซึมซาบอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กจะเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่ นั่นหมายถึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่เป็นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เราเรียกว่าภาวะความเป็นเด็ก ซึ่งเปลี่ยนแปลงเด็ก ขณะเดียวกันก็ย้อนกลับมาเปลี่ยนผู้ใหญ่ด้วย เราเรียกพลวัตที่ให้และรับซึ่งกันและกันอย่างสนุกสนานนี้ว่า ความสัมพันธ์ที่เหมาะที่สุดต่อการเรียนรู้ (Optimum Learning Relationship)


โจเซฟ ชิลตัน เพียร์ซ (Joseph Chilton Pearce)
เป็นที่นับถือทั่วโลกในเรื่องความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาเด็กและมนุษย์  โจเซฟ ชิลตัน เพียร์ซ เขียนหนังสือ Crack in the Cosmic Egg, Magical Child, Magical Child Matures, Bond of Power, Evolution’s End, และเล่มล่าสุดคือ The Biology of Transcendence, ความหลงใหลตลอดชีวิตของเขาคือการทำความเข้าใจและอธิบาย “ความสามารถอันน่าทึ่งและข้อจำกัดที่สร้างขึ้นด้วยตนเอง”ของเรา  วิสัยทัศน์ของโจใน Magical Child และธรรมชาติที่อยู่เหนือขอบเขตของโลกของเรายังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านทั่วโลกเสมอมา  ติดต่อเขาได้ที่ www:ttfuture.org/pearce
 
ไมเคิล เมนดิซซ่า (Michael Mendizza)
ผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีมานานกว่าสองทศวรรษและผู้ก่อตั้ง Touch The Future ศูนย์ออกแบบการเรียนรู้ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนไม่หวังผลกำไร ไมเคิลเป็นผู้สร้างสะพานเพื่อความเข้าใจระหว่างชุมชนการศึกษาและวิจัยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลกับบุคคลทั่วไปที่ดูแลให้คำปรึกษาแก่มนุษยชาติในอนาคต ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก โค้ช และครู ไมเคิลได้รับแรงบันดาลใจและทำงานใกล้ชิดกับเดวิด โบห์ม เจ.กฤษณมูรติ แอชลีย์ มอนตากู และเพื่อนสนิท โจเซฟ ชิลตัน เพียร์ซ  ติดต่อไมเคิลได้ที่ Michael@ttfuture.org

ราคาปก 400 บาท 
 
 

หมวดหมู่: การศึกษา
(หมด) กล้าที่จะแนะ: คู่มือเพื่อการใคร่ครวญและการฟื้นฟูการสอน
(หมด) เด็กน้อยโตเข้าหาแสง
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Schools that learn)
การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ ฉบับครบรอบ 50 ปี (Pedagogy of the Oppressed)
(หมด) เด็กตามธรรมชาติ เล่ม 2
(หมด) ครูในฐานะผู้ทำงานวัฒนธรรม : จดหมายถึงผู้ที่กล้าสอน