สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) จักรวาลในหนึ่งอะตอม พิมพ์ครั้งที่ ๓

(หมด) จักรวาลในหนึ่งอะตอม พิมพ์ครั้งที่ ๓
ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

วิทยาศาสตร์สามารถเอื้อประโยชน์ได้ ก็แต่เพียงสร้างคุณูปการเพื่อบรรเทาความทุกข์ทางกายเท่านั้น สำหรับความทุกข์ทางใจ เราจะดับได้ก็ด้วยการบ่มเพาะคุณธรรมในหัวใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติของตัวเราเอง ดังนั้นวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณจึงเกี่ยวเนื่องกับความสุขของมวลมนุษย์ เราต้องการทั้งวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ เพราะการดับทุกข์นั้นต้องกระทำทั้งทางร่างกายและจิตใจ องค์ทะไลลามะเชื่อว่าวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณมีแนวทางที่แตกต่างกัน แต่เกื้อกูลกัน เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อันเดียวกันของการแสวงหาความเป็นจริง ด้วยเหตุนี้เราจึงอาจเรียนรู้ได้มากจากทั้งสองสิ่ง และเมื่อนำเอามารวมกัน ย่อมจะช่วยให้เราเข้าใจองค์ความรู้และปัญญาของมนุษย์มากยิ่งขึ้น 
 
ราคา 220 บาท

(-50%) จดหมายถึงวาเนสสา
ว่าด้วยความสร้างสรรค์
ไล่คว้าแสง
(หมด) ควอนตัมกับดอกบัว
(หมด) การหลับ การฝัน และการตาย: สำรวจจิตไปกับองค์ทะไลลามะ