สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ปฏิวัติเกษตรนิเวศ (Agroecological Revolution)

ปฏิวัติเกษตรนิเวศ (Agroecological Revolution)
ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

ปฏิวัติเกษตรนิเวศ
ร่วมผลิตอาหาร สร้างอนาคตที่มั่นคงร่วมกัน

AGROECOLOGICAL REVOLUTION: The Farmer-to-Farmer Movement of the ANAP in Cuba
 
เขียน: บราอูลิโอ มาชิน โซซา/ อดิเลน มารีอา โร้ค จาอิเม/
ดานา โรชิโอ อาวิลา โลเรนโซ/ ปีเตอร์ มิเชล รอสเส็ต
 
แปล: เขมลักขณ์ และ ชมพูนุท ดีประวัติ
 
บรรณาธิการ: พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ “...การหาอาหารมาเลี้ยงคน เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ และความมั่นคงทางอาหาร ก็เป็นสิ่งที่รอไม่ได้เช่นกัน”
-ออร์แลนได้ ลูโก ฟอนเต้
ประธานสมาคมเกษตรกรรายย่อยคิวบา
 
หนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับเกาะแห่งหนึ่ง เกาะที่ซึ่งความศรัทธาและความหวังของชาวนาชาวไร่ในชนบทเบ่งบานกลายเป็นขบวนการเคลื่อนไหว เป็นเรื่องราวของผู้คน ครอบครัว สหกรณ์ ชุมชนต่างๆ และการต่อสู้ดิ้นรนของพวกเขา เพื่อให้ประชาชนชาวคิวบามีความมั่นคงและอธิปไตยทางอาหาร  
 
‘เกษตรนิเวศ’ เป็นกระบวนการการผลิตที่เอื้อให้เกิดการเกื้อกูลกันขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบเกษตร (ระหว่างพืชกับสัตว์ หรือระหว่างพืชชนิดต่างๆ ที่อยู่ร่วมกัน) เมื่อเกษตรกรเพิ่มระดับของความเป็นเกษตรนิเวศ  ระดับของผลผลิตก็เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งต่อหน่วยพื้นที่และแรงงานที่ใช้ไป เกษตรนิเวศนี้ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอกและสารเคมีนำเข้า นี่คืออิสรภาพและความยั่งยืนของชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

 
 

หมวดหมู่: Coming soon
ตื่น (สินค้าอยู่ในระหว่างพิมพ์)
เรื่องราวในสีและเรื่องอื่นๆ (Pre-Order)
การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ (Pedagogy of the Oppressed)