สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา

พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา ผู้แต่ง: สุวิชานนท์ รัตนภิมล

390.00 บาท
ราคา 351.00 บาท

พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา  
ข้อมูลสินค้า

 "ชีวิตและโลกอยู่ภายในตัวเรา อยู่ภายในเมล็ดเล็กๆ เราสามารถรู้และมองเห็นได้ จากภายในของเราเอง ความเปลี่ยนแปลงกำเนิดจากภายใน เราจะต้องเรียนรู้จากการเพาะปลูก จากการลงสู่ผืนดิน เราเรียนรู้ข่าวสารทั้งโลกได้จากเมล็ดข้าว และใบไม้ ทุกสิ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป ล้วนแต่อยู่ใกล้ๆ กับเราทั้งสิ้น เช่นเดียวกัน สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ก็คือสิ่งที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้า"

 
 
 

น้อยๆ หน่อย
กาย่า โลกที่มีชีวิต : วิทยาศาสตร์และการหยั่งรู้
ช้าๆ หน่อย: สู่ชีวิตเรียบง่าย เพื่อเรา เพื่อโลก
ประชาธิปไตยผืนดิน: ความยุติธรรม ความยั่งยืน และสันติภาพ
ผืนดินไม่ใช่น้ำมัน
ช่างเลือกช่างกิน : คู่มือกินเพื่อวิถีสีเขียว เล่มที่ 2