สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา

พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา ผู้แต่ง: สุวิชานนท์ รัตนภิมล

390.00 บาท
ราคา 351.00 บาท

พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา  
ข้อมูลสินค้า

 "ชีวิตและโลกอยู่ภายในตัวเรา อยู่ภายในเมล็ดเล็กๆ เราสามารถรู้และมองเห็นได้ จากภายในของเราเอง ความเปลี่ยนแปลงกำเนิดจากภายใน เราจะต้องเรียนรู้จากการเพาะปลูก จากการลงสู่ผืนดิน เราเรียนรู้ข่าวสารทั้งโลกได้จากเมล็ดข้าว และใบไม้ ทุกสิ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป ล้วนแต่อยู่ใกล้ๆ กับเราทั้งสิ้น เช่นเดียวกัน สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ก็คือสิ่งที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้า"

- วีระศักดิ์ ยอดระบำ 


เรื่องราวของวีระศักดิ์ ยอดระบำ หรือ "พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา" ผู้เดินทางมาไกลจากราวป่าในแม่ฮ่องสอน เขาเขียนโลกบนผืนดินด้วยเมล็ดพันธุ์ อยู่กับผืนดินและการเพาะปลูกแบบคนจริงตลอด 20 ปี วันนี้เขาได้ส่งสาส์นจากผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์ลงบนผืนดินสู่ผู้คนในเมืองใหญ่ได้อย่างแหลมคม 
 
 

หมวดหมู่: สารคดี
เท้าที่ย่าง ทางที่เลือก ๒๐ ปี ชีวิตทางเลือกของข้าพเจ้า
(หมด) ประสบการณ์ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆ
(หมด) ประสบการณ์ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆ พิมพ์ครั้งที่ ๒ ฉบับปรับปรุงใหม่ (สินค้าหมด)
(-50%) ใต้ร่มแห่งพุทธะ
(-50%) เรื่องเล่าชาวอาศรม: การทดลองใช้ชีวิตในชุมชนทางเลือก
ครูเอก ผู้ชายเล่นสีแห่งเมืองน่าน