สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

วิถีแห่งซูฟี

วิถีแห่งซูฟี ผู้แต่ง: อิดริส ชาห์
ผู้แปล: ปรีชา ช่อปทุมมา

290.00 บาท
ราคา 261.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

 ความคิดอันแยบคาย
ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ครองตนอย่างพิศุทธ์
ท่ามกลางความไพศาลแห่งทะเลทราย


 
 
 

หมวดหมู่: ปรัชญา
รูมี กวีลำนำรัก
(หมด) มณฑลแห่งพลัง ญาณทัสนะแห่งการเข้าถึงตัวตนที่แท้
(หมด) ผู้นำที่แท้ มรรควิธีของเล่าจื๊อ
(หมด) วะบิ-ซะบิ: สำหรับศิลปิน นักออกแบบกวี & นักปรัชญา
(หมด) ว่าด้วยสุนทรียสนทนา
ศาสตร์แห่งภาวนา : การหลอมรวมพุทธศาสนากับประสาทวิทยา