สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ครูแท้แพ้ไม่เป็น (Real Talk for Real Teachers)

ครูแท้แพ้ไม่เป็น (Real Talk for Real Teachers) ผู้แต่ง: เรฟ เอสควิท (Rafe Esquith)
ผู้แปล: อุบลรัตน์ เต็งไตรรัตน์

390.00 บาท
ราคา 351.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า
ครูแท้แพ้ไม่เป็น
Real Talk for Real Teachers: Advice for Teachers from Rookies to Veterans: "No Retreat, No Surrender!"


หนังสืออีกหนึ่งเล่มในแนวการศึกษา เล่าโดยครูผู้มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี Rafe Esquith เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนครูที่ยังทำงานยืนหยัดอยู่ในสายงานนี้ แม้จะเจอปัญหาหนักหนาจนถึงที่สุด


ตัวอย่างเนื้อหา
หมวดหมู่: การศึกษา
(หมด) เด็กน้อยโตเข้าหาแสง
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Schools that learn)
การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ ฉบับครบรอบ 50 ปี (Pedagogy of the Oppressed)
(หมด) เด็กตามธรรมชาติ เล่ม 2
(หมด) ครูในฐานะผู้ทำงานวัฒนธรรม : จดหมายถึงผู้ที่กล้าสอน
(หมด) เด็กตามธรรมชาติ เล่ม 1