สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Schools that learn)

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Schools that learn) ผู้แต่ง: ปีเตอร์ เซงเก้ / เนลดา แคมบรอน-แม็คเคบ / ทิโมธี ลูคัส / เจนิส ดัทตัน / ไบรอัน สมิธ / อาร์ท ไคลน์เนอร์
ผู้แปล: กิตติพล เอี่ยมกมล

850.00 บาท
ราคา 765.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ารเรียนรู้มีลักษณะส่วนบุคคลอย่างยิ่งและมีลักษณะทางสังคมโดยธรรมชาติด้วยในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ การเรียนรู้ไม่เพียงแต่เชื่อมโยงเราเข้ากับความรู้ที่เป็นนามธรรม แต่ยังเชื่อมโยงเราแต่ละคนไว้อีกด้วย  มีเหตุผลใดสำคัญไปกว่าการที่ครูสังเกตเห็นถึงความพิเศษของนักเรียน  ตลอดชีวิตของเราขณะเคลื่อนจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปสู่สภาพแวดล้อมหนึ่งเราต้องเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ และความท้าทายใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่  หากเราพร้อมสำหรับสิ่งเหล่านี้ ชีวิตและการเรียนรู้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้

****

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้: คู่มือภาคสนาม วินัย 5 ประการสำหรับนักการศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครอง และทุกคนที่ใส่ใจการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน


Title: Schools that learn: A Fifth Discipline Fieldbook for Educators, Parents, and Everyone Who Cares About Education

Author: PETER SENGE / Nelda Cambron-McCabe / Timothy Lucas / Bryan Smith / Janis Dutton / Art Kleiner


ตัวอย่างเนื้อหา

- สารบัญ
เป็นหนังสือพูดครอบคลุมเรื่องปัจจัยการบริหารจัดการระบบการศึกษาและโรงเรียนอย่างครบถ้วน


- ตอนที่ IV การมองเห็นผู้เรียน, บทที่ 1 ศักดิ์ศรีของเด็ก โดย ทิม ลูคัส

- ตอนที่ IV การมองเห็นผู้เรียน, บทที่ 4 เราเต้นรำด้วยกัน โดย แคนดี บาสฟอร์ด


- ตอนที่ XVI ความยั่งยืน, บทที่ 8 พลเมืองเชิงระบบ โดย ปีเตอร์ เซงเก้
หมวดหมู่: การศึกษา
(หมด) เด็กน้อยโตเข้าหาแสง
การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ ฉบับครบรอบ 50 ปี (Pedagogy of the Oppressed)
(หมด) เด็กตามธรรมชาติ เล่ม 2
(หมด) ครูในฐานะผู้ทำงานวัฒนธรรม : จดหมายถึงผู้ที่กล้าสอน
ครูแท้แพ้ไม่เป็น (Real Talk for Real Teachers)
(หมด) เด็กตามธรรมชาติ เล่ม 1