สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ชุดธรรมบรรยาย (เล่ม ๑-๔)

ชุดธรรมบรรยาย (เล่ม ๑-๔) ผู้แต่ง: พระไพศาล วิสาโล

480.00 บาท
ราคา 432.00 บาท

ชุดธรรมบรรยาย (เล่ม ๑-๔)  
ข้อมูลสินค้า

ชุดหนังสือธรรมบรรยายจากพระไพศาล วิสาโล ประกอบด้วยหนังสือ 4 เล่ม มีใจเป็นมิตร  มีจิตเป็นเพื่อน, ไม่ผลักไสไม่ใฝ่หา, คืนสู่สามัญ และ ชีวิตอิสระ รวมไว้ในกล่องสวยงาม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นของฝาก ของขวัญ หรือเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำชั้นหนังสือ
 
 photo tile_zpslnvbjnrk.jpgหมวดหมู่: ศาสนา
คืนสู่สามัญ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๓)
มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๑)
ศาสนาไร้พรมแดน
กรรมและการเกิดใหม่ในสังคมร่วมสมัย
สู่ชีวิตอันประเสริฐ
ชีวิตอิสระ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๔ )