สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ซกเชน: คำสอนลับแห่งวัชรยาน วิถีธรรมสู่การรู้แจ้ง (Dzogchen: The Self-Perfected State)

ซกเชน: คำสอนลับแห่งวัชรยาน วิถีธรรมสู่การรู้แจ้ง (Dzogchen: The Self-Perfected State) ผู้แต่ง: เชอเกียม นัมไค นอร์บุ (Chögyal Namkhai Norbu)
ผู้แปล: รุจิรา เจริญศักดิ์ | บรรณาธิการ : พจนา จันทรสันติ

ติดต่อเรา

ซกเชน: คำสอนลับแห่งวัชรยาน วิถีธรรมสู่การรู้แจ้ง (Dzogchen: The Self-Perfected State)  
ข้อมูลสินค้า

ซกเชน: คำสอนลับแห่งวัชรยาน วิถีธรรมสู่การรู้แจ้ง

Dzogchen: the self-perfected state

คำสอนซกเชนของคุรุนัมไค นอร์บุ ริมโปเช นับเป็นประโยชน์ต่อทุกคน ช่วยให้พวกเขาค้นพบสภาวะที่แท้จริงของตนเอง ขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลาย ได้ค้นพบความเป็นไปได้ที่จะ “ฝึกฝน” โดยไม่ต้องละทิ้งทุกสิ่ง หรือต้องกระทำในสิ่งที่เข้ากันไม่ได้กับชีวิตประจำวัน

สภาวะธรรมชาติของพวกเราคือความสมบูรณ์พร้อมมาตั้งแต่แรกเริ่ม สิ่งจำเป็นคือการค้นให้พบและดำรงอยู่ในธรรมชาติที่แท้ด้วยความเข้าใจและการฝึกฝน พวกเราสามารถค้นพบปัญญาญาณอันปราศจากความพยายามของสภาวะอันสมบูรณ์พร้อม ซึ่งอยู่เหนือนิสัยที่สับสนทุกข์ทน และดำรงอยู่ในภาวนาภาวะนี้อย่างต่อเนื่อง ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ ทว่า ตื่นรู้เต็มที่ในทุกกิจกรรม ริมโปเชเริ่มต้นด้วยการอธิบายคำสอนซกเชนอย่างชัดเจน แนะนำอย่างเรียบง่ายโดยไม่ใช้ศัพท์แสงวิชาการ ในการอธิบายความหมายของการฝึกฝนซกเชน
 
******

เชอเกียล นัมไค นอร์บุ (Chögyal Namkhai Norbu) 
เกิดปี ค.ศ. ๑๙๓๘ ในทิเบตตะวันออก ได้รับการฝึกฝนตามประเพณีของลามะกลับชาติมาเกิดโดยสมบูรณ์ ปัจจุบันท่านเป็นนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทิเบต และได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในคุรุซกเชนระดับสูงที่ยังมีชีวิตอยู่ ท่านพำนักอยู่ในตะวันตกเป็นเวลาหลายปี และเดินทางสอนซกเชนไปทั่วโลก

******

ข้อมูลหนังสือฉบับภาษาอังกฤษบน Amazon.com
https://www.amazon.com/Dzogchen-Self-Perfected-Chogyal-Namkhai-Norbu/dp/1559390573
******
กำหนดวางแผง
กลางเดือนมีนาคม 2561 
 
 

หมวดหมู่: Coming soon
เยียวยาอดีต: การเดินทางของข้าพเจ้า จากนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพ สู่การเป็นผู้เยียวยา (Redeeming the Past: My Journey from Freedom Fighter to Healer)
Three friends in search of wisdom
The Joy of Living
ปฏิวัติเกษตรนิเวศ (Agroecological Revolution)