สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(-30%) ภูฐาน ต้นธารความสุขมวลรวมประชาชาติ

(-30%) ภูฐาน ต้นธารความสุขมวลรวมประชาชาติ ผู้แต่ง: กรรมะ อุระ และคณะ
ผู้แปล: สดใส ขันติวรพงศ์

200.00 บาท
ราคา 140.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ยิ่งโลกพัฒนามากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าผู้คนกลับถอยห่างจากความสุขออกไปทุกขณะ นโยบายของรัฐส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความสุขของประชาชนน้อยกว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ หลายประเทศเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี และทุนนิยมเต็มรูปแบบ ประชาชนจึงอยู่ภายใต้แรงกดดันและโหยหาความสุข วิถีแห่งการหวนกลับไปสู่รากเหง้าทางวัฒนธรรม ความเรียบง่ายและสงบ มุ่งสร้างความสุขแก่ประชากรในประเทศเป็นหลัก จึงเป็นการเปิดความคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศ ตัวอย่างนโยบายของภูฐานได้ยืนยันถึงความสุขมวลรวมประชาชาติที่มีแนวโน้มสู่ความยั่งยืน ซึ่งอาจเปิดทางออกที่เป็นไปได้ ต่อแนวคิดสร้างความสุขมวลรวมในประเทศเรา เพราะมีความใกล้เคียงอย่างยิ่งกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของไทย

ราคาปก 200 บาท


 
 
 

หมวดหมู่: สังคม
(-30%) ความสุขมวลรวมประชาชาติมุ่งสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา
(-30%) รู้ตื่นให้ทันการณ์ :  ค้นพบสันติสุขภายในขณะก้าวไปอย่างเร่งเร็ว
(-30%) ศตวรรษแห่งความหวัง: ขบวนการประชาชนในศตวรรษใหม่กับทางออกจากโลกาภิวัตน์
(-30%) จิตวิญญาณเพื่อสังคม
(-30%) สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริง
ฮาเบอร์มาส มนุษย์กับพื้นที่สาธารณะ (Habermas: a very short introduction)