สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(-30%) ความสุขมวลรวมประชาชาติมุ่งสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา

(-30%) ความสุขมวลรวมประชาชาติมุ่งสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา ผู้แต่ง: ศูนย์ภูฐานศึกษา
ผู้แปล: เจษณี สุขจิรัตติกาล

185.00 บาท
ราคา 130.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ราคาปก 185 บาท


 

ราคา 185.00 บาท
ราคา 167.00 บาท

 

หมวดหมู่: สังคม
(-30%) รู้ตื่นให้ทันการณ์ :  ค้นพบสันติสุขภายในขณะก้าวไปอย่างเร่งเร็ว
(-30%) ศตวรรษแห่งความหวัง: ขบวนการประชาชนในศตวรรษใหม่กับทางออกจากโลกาภิวัตน์
(-30%) จิตวิญญาณเพื่อสังคม
(-30%) สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริง
(-30%) ภูฐาน ต้นธารความสุขมวลรวมประชาชาติ
ฮาเบอร์มาส มนุษย์กับพื้นที่สาธารณะ (Habermas: a very short introduction)