สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) เข้าใจทะไลลามะ: มหาสมุทรแห่งปัญญา

(หมด) เข้าใจทะไลลามะ: มหาสมุทรแห่งปัญญา ผู้แต่ง: ราจีฟ เมห์โรตระ: บรรณาธิการ
ผู้แปล: กฤตศรี สามะพุทธิ

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

องค์ทะไลลามะตรัสถึงตนเองว่า เป็นเพียงพระภิกษุในพระพุทธศาสนาธรรมดาๆ รูปหนึ่ง แต่สำหรับนักเขียนหลายคน พระองค์ทรงเป็นเทวราชแห่งธิเบต สำหรับชาวจีน ทรงเป็นนักแบ่งแยกดินแดน สำหรับนักการเมือง ทรงเป็นประมุขแห่งธิเบตที่แท้จริง สำหรับผู้ศึกษาธรรม ทรงเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ สำหรับโลก ทรงเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบล รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ และทรงเป็นความหวังที่ประเสริฐสุดของเราในอนาคต


ราคา 250.00 บาท

 
 
 

หมวดหมู่: สังคม
ภูฐาน ต้นธารความสุขมวลรวมประชาชาติ
สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริง
จิตวิญญาณเพื่อสังคม
ศตวรรษแห่งความหวัง: ขบวนการประชาชนในศตวรรษใหม่กับทางออกจากโลกาภิวัตน์
รู้ตื่นให้ทันการณ์ :  ค้นพบสันติสุขภายในขณะก้าวไปอย่างเร่งเร็ว
ความสุขมวลรวมประชาชาติมุ่งสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา