สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(-30%) จิตวิญญาณเพื่อสังคม

(-30%) จิตวิญญาณเพื่อสังคม ผู้แต่ง: เดวิด ชาปแปล: บรรณาธิการ
ผู้แปล: พรรณงาม เง่าธรรมสาร และเบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

272.00 บาท
ราคา 190.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

 
 
 

หมวดหมู่: สังคม
(-30%) ความสุขมวลรวมประชาชาติมุ่งสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา
(-30%) รู้ตื่นให้ทันการณ์ :  ค้นพบสันติสุขภายในขณะก้าวไปอย่างเร่งเร็ว
(-30%) ศตวรรษแห่งความหวัง: ขบวนการประชาชนในศตวรรษใหม่กับทางออกจากโลกาภิวัตน์
(-30%) สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริง
(-30%) ภูฐาน ต้นธารความสุขมวลรวมประชาชาติ
ฮาเบอร์มาส มนุษย์กับพื้นที่สาธารณะ (Habermas: a very short introduction)