สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

รู้ตื่นให้ทันการณ์ : ค้นพบสันติสุขภายในขณะก้าวไปอย่างเร่งเร็ว

รู้ตื่นให้ทันการณ์ :  ค้นพบสันติสุขภายในขณะก้าวไปอย่างเร่งเร็ว ผู้แต่ง: ปีเตอร์ รัสเซลล์
ผู้แปล: สุรพงษ์ สุวจิตตานนท์

190.00 บาท
ราคา 171.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ราคาปก 190 บาท


 
 
 

หมวดหมู่: สังคม
ภูฐาน ต้นธารความสุขมวลรวมประชาชาติ
สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริง
จิตวิญญาณเพื่อสังคม
ศตวรรษแห่งความหวัง: ขบวนการประชาชนในศตวรรษใหม่กับทางออกจากโลกาภิวัตน์
ความสุขมวลรวมประชาชาติมุ่งสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา
ฮาเบอร์มาส มนุษย์กับพื้นที่สาธารณะ (Habermas: a very short introduction)