สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริง

สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริง ผู้แต่ง: ส.ศิวรักษ์

95.00 บาท
ราคา 86.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ราคาปก 95 บาท


 
 
 

หมวดหมู่: สังคม
ภูฐาน ต้นธารความสุขมวลรวมประชาชาติ
จิตวิญญาณเพื่อสังคม
ศตวรรษแห่งความหวัง: ขบวนการประชาชนในศตวรรษใหม่กับทางออกจากโลกาภิวัตน์
รู้ตื่นให้ทันการณ์ :  ค้นพบสันติสุขภายในขณะก้าวไปอย่างเร่งเร็ว
ความสุขมวลรวมประชาชาติมุ่งสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา
ฮาเบอร์มาส มนุษย์กับพื้นที่สาธารณะ (Habermas: a very short introduction)