สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(-30%) สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริง

(-30%) สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริง ผู้แต่ง: ส.ศิวรักษ์

95.00 บาท
ราคา 67.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

หมวดหมู่: สังคม
(-30%) ความสุขมวลรวมประชาชาติมุ่งสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา
(-30%) รู้ตื่นให้ทันการณ์ :  ค้นพบสันติสุขภายในขณะก้าวไปอย่างเร่งเร็ว
(-30%) ศตวรรษแห่งความหวัง: ขบวนการประชาชนในศตวรรษใหม่กับทางออกจากโลกาภิวัตน์
(-30%) จิตวิญญาณเพื่อสังคม
(-30%) ภูฐาน ต้นธารความสุขมวลรวมประชาชาติ
ฮาเบอร์มาส มนุษย์กับพื้นที่สาธารณะ (Habermas: a very short introduction)