สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ศตวรรษแห่งความหวัง: ขบวนการประชาชนในศตวรรษใหม่กับทางออกจากโลกาภิวัตน์

ศตวรรษแห่งความหวัง: ขบวนการประชาชนในศตวรรษใหม่กับทางออกจากโลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง: พิภพ ธงไชย

80.00 บาท
ราคา 72.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ราคาปก 80 บาท 
 
 

หมวดหมู่: สังคม
ภูฐาน ต้นธารความสุขมวลรวมประชาชาติ
สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริง
จิตวิญญาณเพื่อสังคม
รู้ตื่นให้ทันการณ์ :  ค้นพบสันติสุขภายในขณะก้าวไปอย่างเร่งเร็ว
ความสุขมวลรวมประชาชาติมุ่งสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา
ฮาเบอร์มาส มนุษย์กับพื้นที่สาธารณะ (Habermas: a very short introduction)