สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ญิฮาดปะทะแมคเวิลด์

ญิฮาดปะทะแมคเวิลด์ ผู้แต่ง: เบนจามิน อาร์ บาร์เบอร์
ผู้แปล: วิภาดา กิตติโกวิท

390.00 บาท
ราคา 195.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ลด 50%

ญิฮาดปะทะแมคเวิลด์ : การท้าทายของลัทธิก่อการร้ายต่อประชาธิปไตย


บาร์เบอร์เป็นคนแรกที่จับญิฮาดกับแมคเวิลด์มาวางเคียงข้างกัน ด้วยข้อถกเถียงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง ชี้ให้เห็นรากเหง้าแห่ง
ความขัดแย้งของสองวัฒนธรรมที่นำไปสู่ความรุนแรงทั่วโลก ระหว่างลัทธิบริโภคนิยมกับความเชื่อในพระอัลเลาะห์ แมคเวิลด์คือจักรวาลแห่งความต้องการที่ถูกผลิตขึ้น การบริโภคมวลชนและสาระบันเทิงข่าวสารจำนวนมากถูกเร้าด้วยผลกำไร ขณะที่อีกฝ่ายถือว่าการค้าขายที่เอากำไรเกินควรคือบาปมหันต์ อาญาจักรแห่งสันติจะเบ่งบานท่ามกลางสงครามระหว่างผลกำไรของโลกยุคใหม่ กับความเชื่ออันเก่าแก่ได้หรือไม่ ? 
 
 
 

บรรษัท: การแสวงหากำไรและอำนาจของนิติบุคคลวิกลจริต
โลกยุคหลังบรรษัท ชีวิตหลังทุนนิยม
จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๒: ทัศนะจากอิสลาม
จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๓: ทัศนะจากซ้ายใหม่เอเชีย
จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๔: ทัศนะจากคานธีใหม่
(หมด) จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๑: ทัศนะจากพุทธ ขงจื้อใหม่ และนิเวศ