สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ปิดม่านโลกาภิวัตน์

ปิดม่านโลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง: วอลเดน เบลโล
ผู้แปล: ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์

165.00 บาท
ราคา 149.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ปิดม่านโลกาภิวัตน์ : เปิดแนวคิดใหม่เพื่อจัดการเศรษฐกิจโลก 
 
 

ญิฮาดปะทะแมคเวิลด์
บรรษัท: การแสวงหากำไรและอำนาจของนิติบุคคลวิกลจริต
โลกยุคหลังบรรษัท ชีวิตหลังทุนนิยม
จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๒: ทัศนะจากอิสลาม
จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๓: ทัศนะจากซ้ายใหม่เอเชีย
จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๔: ทัศนะจากคานธีใหม่