สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๔: ทัศนะจากคานธีใหม่

จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๔: ทัศนะจากคานธีใหม่ ผู้แต่ง: สาทิศ กุมาร อชิส นันที และ วันทนา ศิวะ
ผู้แปล: พรรณงาม เง่าธรรมสาร

170.00 บาท
ราคา 85.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ลด 50%

บทสัมภาษณ์ในหนังสือชุดนี้ คือแนวคิดเพื่อการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรมและศาสนาระหว่างผู้คนในสังคม และด้วยความปรารถนาที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีทางปัญญาของชาวเอเชีย อันจะนำไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมแห่งเอเชีย และมองเห็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่กำลังครอบงำชุมชนท้องถิ่น 
 
 
 

ญิฮาดปะทะแมคเวิลด์
บรรษัท: การแสวงหากำไรและอำนาจของนิติบุคคลวิกลจริต
โลกยุคหลังบรรษัท ชีวิตหลังทุนนิยม
จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๒: ทัศนะจากอิสลาม
จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๓: ทัศนะจากซ้ายใหม่เอเชีย
(หมด) จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๑: ทัศนะจากพุทธ ขงจื้อใหม่ และนิเวศ