สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๒: ทัศนะจากอิสลาม

จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๒: ทัศนะจากอิสลาม ผู้แต่ง: อับดุรเราะห์มาน วาฮิด จันทรา มุสซัฟฟาร์ และ มาห์มุด อาย๊วบ
ผู้แปล: พรรณงาม เง่าธรรมสาร

150.00 บาท
ราคา 75.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ลด 50%


 
 
 

ญิฮาดปะทะแมคเวิลด์
บรรษัท: การแสวงหากำไรและอำนาจของนิติบุคคลวิกลจริต
โลกยุคหลังบรรษัท ชีวิตหลังทุนนิยม
จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๓: ทัศนะจากซ้ายใหม่เอเชีย
จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๔: ทัศนะจากคานธีใหม่
(หมด) จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๑: ทัศนะจากพุทธ ขงจื้อใหม่ และนิเวศ