สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(-50%) จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๒: ทัศนะจากอิสลาม

(-50%) จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๒: ทัศนะจากอิสลาม ผู้แต่ง: อับดุรเราะห์มาน วาฮิด จันทรา มุสซัฟฟาร์ และ มาห์มุด อาย๊วบ
ผู้แปล: พรรณงาม เง่าธรรมสาร

150.00 บาท
ราคา 75.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ราคาปก 150 บาท


 
 
 

พลังแห่งสันติวิธี
ปิดม่านโลกาภิวัตน์
(-50%) จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๔: ทัศนะจากคานธีใหม่
(-50%) จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย ๓: ทัศนะจากซ้ายใหม่เอเชีย
(-50%) โลกยุคหลังบรรษัท ชีวิตหลังทุนนิยม
(-50%) บรรษัท: การแสวงหากำไรและอำนาจของนิติบุคคลวิกลจริต