สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

โยงใยที่ซ่อนเร้น : พิมพ์ครั้งที่ ๓ ฉบับปรับปรุงใหม่

โยงใยที่ซ่อนเร้น : พิมพ์ครั้งที่ ๓ ฉบับปรับปรุงใหม่ ผู้แต่ง: ฟริตจ๊อฟ คาปร้า
ผู้แปล: วิศิษฐ์ วังวิญญู ณัฐฬส วังวิญญู และ สว่าง พงศ์ศิริพัฒน์

370.00 บาท
ราคา 333.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

เมื่อมองดูโลกรอบ ๆ ตัวจะพบว่า เราไม่ได้ถูกโยนเข้ามาในความไร้ระเบียบและความบังเอิญ แต่เราเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบอันยิ่งใหญ่ เป็นซิมโฟนีของชีวิต ทุกๆ โมเลกุลของร่างกายเราครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอื่นๆ ที่มีมาก่อน ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล จักรวาลคือบ้านของเรา ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายอันลึกซึ้ง เป้าหมายหลักของหนังสือเล่มนี้ คือการขยายความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของชีวิตสู่มิติทางสังคมของมนุษย์ ซึ่งจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับความคิดเชิงนามธรรม คุณค่า ความหมาย และเป้าหมาย ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของจิตสำนึกและวัฒนธรรมมนุษย์ นั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องรวมความเข้าใจเรื่องจิตใจและจิตสำนึกไว้ในความเข้าใจเรื่องระบบชีวิตของเราด้วย








วิถีสีเขียว : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค (ฉบับปรับปรุงใหม่)
(หมด) กาย่า โลกที่มีชีวิต: วิทยาศาสตร์และการหยั่งรู้
ฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน (Silent Spring)
ผืนดินไม่ใช่น้ำมัน
ประชาธิปไตยผืนดิน: ความยุติธรรม ความยั่งยืน และสันติภาพ
นักแย่งยึดที่ดิน: การต่อสู้ครั้งใหม่ ใครคือเจ้าของผืนดิน (The Land Grabbers)